HYMER ML-T
HYMER ML-T

Världsnyhet: Sidvindsassistansen ingår som standard i HYMER ML-T.

Förarassistanssystem som ökar säkerheten och avlastar föraren.

HYMER ML-T

Förarassistanssystem

Det är inte bara HYMER som ställer temat säkerhet i centrum, även för Mercedes Benz har den största prioritet redan under utveckling och konstruktion, vilket gör att transportbilen med stjärnan hör till de säkraste i sin klass. Tack vare sitt säkerhetspaket som är unikt inom transportsegmentet behöver Sprinter inte längre stå tillbaka vid en jämförelse med personbilar. Säkerhetsutrustningen som finns både som standard och som tillval bidrar i många situationer till att sänka risken för olyckor samt öka körkomforten.

Assistanssystem som standard:

ADAPTIVT ESP®: Stabilitet på millisekunder.

Det ADAPTIVA ESP® är ett reglersystem för kördynamik av den nyaste generationen utgående från fordonets belastning. Det ingriper aktivt i vissa riskfyllda trafiksituationer genom att respektive hjul bromsas separat och en behovsanpassad motoreffekt genereras, vilket hjälper föraren vid hanteringen av den kritiska situationen. Det förenar funktionerna hos antiblockeringssystemet ABS, antispinnsystemet ASR, den elektroniska bromskraftfördelning EBV, bromsassistent BAS och startassistent AAS med en samtidig tillsats av en körstabilitetshjälp.

Varning: Det ADAPTIVA ESP® är inte i stånd att åsidosätta den dynamiska fysikens lagar. Ett ADAPTIVT ESP® kan t.ex inte förhindra en sladd på grund av vattenplaning. Om en förare överskrider det fysikaliska gränsområdet kan inte heller ett ADAPTIVT ESP® förhindra en olycka!

Andra system som ingår som tillval i förarens stödpaket:

COLLISION PREVENTION ASSIST.

COLLISION PREVENTION ASSIST som ingår i förarens stödpaket varnar både visuellt och akustiskt om ett fordon eller hinder kommer för nära inpå och hjälper föraren i en nödsituation.

Den kombinerar en radarstyrd avståndsvarning med bromshjälpen i bromsassistenten BAS pro och hjälper därigenom till att minska risken för en kollision. Avståndsvarningen COLLISION PREVENTION ASSIST styrs genom en i fronten installerad mid-range-radarsensor, som vid en hastighet på 30 till 160 km/tim kontinuerligt kontrollerar avståndet till framförliggande fordon och dess genomsnittshastighet. Stillastående hinder känns igen till en hastighet på 70 km/tim.

Om säkerhetsavståndet till ett framförliggande fordon underskrids under flera sekunder visas en varningslampa på instrumentbrädan. Om avståndet snabbt blir allt mindre på grund av hög hastighet eller stark acceleration ges samtidigt en intervallsignal. Samtidigt aktiveras bromsassistent BAS pro av COLLISION PREVENTION ASSIST. Denna tar fram det bromstryck som skulle vara nödvändigt för att förhindra att fordonet blir påkört.

Om föraren nu trampar kraftigt på bromsen ökar bromsassistenten BAS pro – om så är nödvändigt – automatiskt bromstrycket till ett värde som är anpassat situationen. Vid en nödbromsning förhindrar ABS att hjulen blockeras. Stödet för bromskraften genom bromsassistent BAS pro tas bort när bromspedalen släpps eller det inte finns någon risk för en kollision.

COLLISION PREVENTION ASSIST kan endast erhållas som del i förarens stödpaket. Det kan inte beställas separat.

Filbytesvarning.

Filbytesvarningen varnar föraren med en akustisk och visuell signal när han oavsiktligt lämnar körfältet. Avsiktliga filbyten känns igen av systemet och en varning uteblir därför.

Den förfogar över en kamera som sitter på framrutans insida. Denna kan registrera tydliga markeringar på körfältet genom att utvärdera kontrastskillnaden mellan beläggning och begränsningslinjer. En elektronisk styrenhet går igenom kameradata och förarens aktiviteter för att registrera om filen lämnades med flit eller av misstag. Om filen lämnas av misstag varnar systemet akustiskt och visuellt. Därigenom kan risken för olyckor genom mikrosömn eller nedsatt koncentration reduceras.

Filbytesvarningen kan endast erhållas som del i förarens stödpaket. Det kan inte beställas separat.

Helljusassistent.

Helljusassistenten reglerar helljuset automatiskt efter omgivning och trafiksituation för bästa möjliga sikt.

Den regleras genom en kamera bakom vindrutan som hela tiden känner av omgivningen och trafiksituationen framför fordonet. Om ljusförhållandena förändras aktiveras eller avaktiveras helljuset automatiskt beroende på omgivnings- och trafiksituationen. Därigenom är en optimal belysning av körfältet garanterad vilket är ett väsentligt komfortplus framför allt vid längre sträckor.

Helljusassistenten kan endast erhållas som del i förarens stödpaket. Det kan inte beställas separat.

Strålkastarassistent med ljus- och regnsensor.

Strålkastarassistenten är en värdefull hjälp speciellt i skymningen eftersom den slår på lyset exakt vid rätt tidpunkt. Och regnsensor sätter automatiskt igång vindrutetorkarna när det börjar regna och anpassar torkfrekvensen steglöst till hur stark nederbörden är.

Strålkastarassistenten kan endast erhållas som del i förarens stödpaket. Det kan inte beställas separat.

Källa: Daimler AG