Tietosuoja

Kiitos, että vierailustasi verkkosivuillamme. Hymer GmbH & Co. KG (jäljempänä ”Hymer”, ”me” tai ”meitä”) pitää käyttäjien tietojen turvallisuutta ja tietosuojasäännösten noudattamista erittäin tärkeänä. Seuraavassa kerromme sinulle yksityiskohtaisesti tietojesi käsittelystä.

Vastuullinen taho ja tietosuojavastaava

Vastuullinen taho

Hymer GmbH & Co. KG, Holzstr. 19, 88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 999-0
E-Mail: info@hymer.com

Ulkoisen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

DDSK GmbH
Stefan Fischerkeller
Tel.: +49 7542 949 21 - 00
E-Mail: datenschutz@hymer.com 

Termit

Tässä tietosuojaselosteessa käytetyt ammattitermit on ymmärrettävä Yleinen tietosuoja-asetusn 4 artiklassa määritellyllä tavalla.

Tietojen käsittelyä koskevat tiedot 

Sisällys:

 1. Automaattinen tietojenkäsittely (lokitiedostot jne.)
 2. Evästeiden käyttö (yleinen, toiminnallisuus, opt-out-linkit jne.)
 3. Web-analyysi ja optimointi
 4. Verkkomarkkinointi
 5. Sosiaalinen media
 6. Plug-ins ja kolmannen osapuolen integroidut sisällöt
 7. Uutiskirje ja kattava viestintä (mahdollisesti myös seuranta)
 8. Yhteydenotto
 9. Tapahtumat ja tilaisuudet (tehdasvierailut, avoimien ovien päivät jne.)
 10. Sopiminen koeajoista ja neuvontatapaamisista
 11. Tiedonsiirto
 12. Tallennuksen kesto
 13. Automatisoitu päätöksentekotapa
 14. Oikeudelliset perustat
 15. Rekisteröityjen oikeudet
 16. Peruuttaminen
 17. Ulkoiset linkit
 18. Muutokset

1. Automaattinen tietojenkäsittely (lokitiedostot jne.)

Voit vierailla sivustollamme antamatta varsinaisesti mitään henkilökohtaisia tietojasi. Aina, kun verkkosivut avataan, tallennamme kuitenkin automaattisesti käyttötietoja (palvelimen lokitiedostot), kuten esim. Internet-palveluntarjoajan nimen, käytetyn käyttöjärjestelmän, verkkosivuston, jolta vierailet sivustollamme, vierailun päivämäärän ja keston tai pyydetyn tiedoston nimen sekä turvallisuussyistä käytetyn tietokoneen IP-osoitteen 7 päivän ajaksi esim. verkkosivustoihimme kohdistuvien hyökkäysten havaitsemiseksi. Näitä tietoja käsitellään yksinomaan tarjontamme parantamiseksi, eikä niistä voida tehdä mitään henkilökohtaisia johtopäätöksiä. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Keräämme ja käytämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 1. Hymer GmbH & Co. KG:n nettisivujen kokoamiseen, 2. Nettisivujemme parantamiseen ja 3. Virheiden ja vikatoimintojen sekä nettisivujen väärinkäytön estämiseen ja tunnistamiseen.

Oikeudellinen perusta: Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukainen oikeutettu etu
Oikeutetut edut:

Verkkosivuston toimivuuden sekä virheettömän ja turvallisen toiminnan varmistaminen ja verkkosivuston mukauttaminen käyttäjän tarpeisiin.

2. Evästeiden käyttö (yleinen, toiminnallisuus, opt-out-linkit jne.)

Jotta vierailu verkkosivuillamme olisi mahdollisimman miellyttävä ja tietyt toiminnot olisivat mahdollisia, käytämme verkkosivuillamme niin kutsuttuja evästeitä. Tämä on normaali internet-teknologia, jonka avulla tallennetaan ja haetaan kaikkien Hymer-sivustojen käyttäjien kirjautumis- ja muita käyttötietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi. Ne mahdollistavat muun muassa käyttäjäasetusten tallentamisen, jotta verkkosivumme voidaan näyttää laitteellesi mukautetussa muodossa. Osa käyttämistämme evästeistä poistetaan, kun selainistunto päätetään eli kun suljet selaimesi (ns. istuntoevästeet). Muut evästeet jäävät päätelaitteellesi ja mahdollistavat sen, että me tai kumppanimme tunnistamme selaimesi seuraavalla käynnilläsi (ns. pysyvät evästeet).

Voit määrittää selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asetuksista ja voit päättää erikseen niiden hyväksynnästä tai estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai kokonaan. Evästeet voidaan poistaa myös jälkikäteen, jotta verkkosivustojen tietokoneellesi tallentamat tiedot voidaan poistaa. Evästeiden käytöstä poistaminen (Opt-Out) voi johtaa Hymer-verkkosivustojen toiminnallisuuden rajoituksiin.

Asianomaiset ryhmät:  Verkkosivuilla kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät
Opt-Out:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442   

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de 

Safari
https://support.apple.com/de-de/HT201265

Oikeudelliset perustat:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumus; yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan f) mukainen oikeutettu etu

Kunkin välineen osalta on eritelty asianmukainen oikeusperusta.

Oikeutetut edut: Opt-in-asetusten tallentaminen, verkkosivuston esittäminen, verkkosivuston toimivuuden varmistaminen, käyttäjän tilan säilyttäminen koko verkkosivustolla, verkkosivuston seuraavien kävijöiden tunnistaminen, käyttäjäystävällinen verkkotarjonta, chat-toiminnon varmistaminen.

3. Web-analyysi ja optimointi

Arvioidaksemme verkkotarjontamme kävijävirtoja käytämme työkaluja verkkoanalyysin ja tavoitettavuuden mittaamiseen. Tämän vuoksi keräämme tietoja kävijöidemme käyttäytymisestä, mielenkiinnon kohteista tai demografisista tiedoista, kuten iästä, sukupuolesta jne. Niiden avulla voimme tunnistaa, mihin aikaan verkkopalvelumme, sen toiminnot tai sisältö ovat suosituimpia tai milloin niitä käytetään uudelleen. Kerättyjen tietojen avulla voimme lisäksi määrittää, onko verkkotarjontaamme tarpeen optimoida tai muokata.

Tähän tarkoitukseen kerätyt tiedot tallennetaan evästeisiin tai vastaaviin toimintoihin, ja niitä käytetään tavoitettavuuden mittaamiseen ja optimointiin. Evästeisiin tallennetut tiedot voivat sisältää tarkasteltua sisältöä, vierailtuja verkkosivuja, asetuksia sekä käytettyjä ominaisuuksia ja järjestelmiä. Käyttäjien tunnistetietoja ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tällöin tietoja muutetaan siten, että käyttäjän todellinen henkilöllisyys ei ole meidän eikä käytetyn sovelluksen tarjoajan tiedossa. Usein tällä tavoin muutetut tiedot tallennetaan käyttäjäprofiileihin.

Asianomaiset ryhmät:

Verkkosivuilla kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät
Luokka - tiedot:

Käyttäjätiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. tekstitiedot, valokuvat, videot)

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Verkkosivuston analyysi, tavoitettavuuden mittaus, verkkosivuston interaktion hyödyntäminen ja arviointi, lead-arviointi

Oikeudelliset perustat:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumus; yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan f) mukainen oikeutettu etu

Oikeutetut edut: Verkkosivuston optimointi ja kehittäminen, tuoton lisääminen, asiakassuhteen säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta

Matomo

Käytetty palvelu: InnoCraft Ltd, 150 Willis St., 6011 Wellington, Uusi-Seelanti
Tietosuoja: https://matomo.org/privacy-policy/

4. Verkkomarkkinointi

Jotta voisimme jatkuvasti parantaa tavoitettavuuttamme ja verkkotarjontamme näkyvyyttä, käsittelemme henkilötietoja verkkomarkkinoinnin yhteydessä erityisesti mahdollisten mielenkiinnon kohteiden osalta ja markkinointitoimenpiteidemme tehokkuuden mittaamiseksi.

Markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseksi ja mahdollisten kiinnostuksen kohteiden tunnistamiseksi evästeisiin tallennetaan asiaankuuluvia tietoja tai käytetään muita vastaavia menetelmiä. Evästeisiin tallennetut tiedot voivat sisältää tarkasteltua sisältöä, vierailtuja verkkosivuja, asetuksia sekä käytettyjä ominaisuuksia ja järjestelmiä. Käyttäjien tunnistetietoja ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja muutetaan silloin siten, että käyttäjän todellinen henkilöllisyys ei ole meidän eikä käytetyn sovelluksen tarjoajan tiedossa. Usein näin muutetut tiedot tallennetaan käyttäjäprofiileihin.

Kun vierailet muissa verkkotarjouksissa, joissa käytetään samaa verkkomarkkinointimenettelyä, voidaan käyttäjäprofiileja tallennettaessa olevat tiedot olla luettavissa, täydennettävissä ja lisättävissä verkkomarkkinoinnin tarjoajan palvelimelle.

Pystymme määrittämään mainostemme menestyksen verkkomarkkinointiprosessin tarjoajan meille antamien koostetietojen perusteella (niin sanottu konversiomittaus). Näiden konversiomittausten avulla voimme seurata, onko joku markkinointitoimenpide johtanut ostopäätökseen verkkopalvelumme käyttäjän taholta. Tämän arviointimenetelmän avulla voidaan analysoida verkkomarkkinointimme tehokkuutta.

Asianomaiset ryhmät:

Verkkosivuilla kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät, kiinnostuneet osapuolet, viestintäkumppanit, liike- ja sopimuskumppanit

Luokka - tiedot: Käyttäjätiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), sijaintitiedot, yhteystiedot, sisältötiedot (esim. tekstitiedot, valokuvat, videot)
Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Markkinointi (osittain myös kiinnostukseen ja käyttäytymiseen perustuva), konversiomittaus, kohderyhmän muodostaminen, klikkausten seuranta, markkinointistrategioiden kehittäminen ja kampanjoiden tehokkuuden parantaminen

Oikeudelliset perustat: Yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumus; yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan f) mukainen oikeutettu etu
Oikeutetut edut: Verkkosivuston optimointi ja kehittäminen, tuoton lisääminen, asiakassuhteen säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankinta

Google Tag Manager

Käytetty palvelu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy 
Opt-Out-linkki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai https://myaccount.google.com/ 
Oikeudellinen perusta: Oikeutettu etu (yleinen tietosuoja-asetus art. 6 kohta 1 alakohta f)
Oikeutetut edut: Eri työkalujen koordinointi, hallinta, helppokäyttöisyys ja esitystapa

Google Analytics

Käytetty palvelu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy 
Opt-Out-linkki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai https://myaccount.google.com/ 
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Google AdWords

Käytetty palvelu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy 
Opt-Out-linkki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai https://myaccount.google.com/ 
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Google Doubleclick

Käytetty palvelu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy 
Opt-Out-linkki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai https://myaccount.google.com/ 
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Google Adsense

Käytetty palvelu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy 
Opt-Out-linkki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai https://myaccount.google.com/ 
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Facebook-Pixel

Käytetty palvelu:  Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti
Tietosuoja: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Opt-Out-linkki: 
 https://www.facebook.com/policies/cookies/
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Xandr Universal Pixel

Käytetty palvelu:  Xandr Inc. 28 West 23rd Street, Fl 4 New York, NY 10010 USA 
Tietosuoja: https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/digital-platform-cookie-policy  
Opt-Out-linkki: 
https://monetize.xandr.com/privacy-center/captcha?next_page=/privacy-center/delete  
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

5. Sosiaalinen media

Ylläpidämme verkkonäkymiä sosiaalisissa verkostoissa ja urasivustoilla, jotta voimme vaihdella tietoja sinne rekisteröityneiden käyttäjien kanssa ja muodostaa yhteyksiä vaivattomasti.

Joissain tapauksissa sosiaalisten verkkojen käyttäjätietoja käytetään markkinatutkimuksen tekemiseen ja siten mainostarkoituksiin. Käyttäjien käyttötottumusten avulla voidaan muodostaa käyttäjäprofiileja, joita voidaan käyttää mainosten mukauttamiseen kohderyhmien kiinnostuksen mukaan. Tätä tarkoitusta varten käyttäjien päätelaitteille tallennetaan säännöllisesti evästeitä, osittain riippumatta siitä, ovatko he sosiaalisen verkkopalvelun rekisteröityneitä käyttäjiä.

Sen mukaan, missä sosiaalista verkostoa käytetään, käyttäjätietoja voidaan käyttää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa riskejä käyttäjille muun muassa vaikeuttamalla heidän oikeuksiensa valvomista.

Asianomaiset ryhmät:

Sosiaalisen verkoston rekisteröityneet ja rekisteröimättömät käyttäjät

Luokka - tiedot: Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. tekstitiedot, valokuvat, videot), käyttöä koskevat tiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, mielenkiinnon kohteet, käyntiajat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite)
Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Tavoitettavuuden lisääminen, verkostuminen

Oikeudelliset perustat:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan f) mukainen oikeutettu etu, yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumus

Oikeutetut edut:

Vuorovaikutus ja viestintä sosiaalisessa mediassa, tuoton lisääminen, tietoa kohderyhmistä

Instagram

Käytetty palvelu:  Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti
Tietosuoja: https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-Out-linkki: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

Facebook

Käytetty palvelu: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti
Tietosuoja: https://www.facebook.com/privacy/explanation ja https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Opt-Out-linkki: https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn

Käytetty palvelu:  LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
Tietosuoja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Opt-Out-linkki: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Kununu

Käytetty palvelu:  New Work SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg, Saksa
Tietosuoja: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Twitter

Käytetty palvelu:  Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlanti
Tietosuoja: https://twitter.com/de/privacy 
Opt-Out-linkki: https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

Vimeo

Käytetty palvelu:  Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA
Tietosuoja: https://vimeo.com/privacy
Opt-Out-linkki: https://vimeo.com/cookie_policy

Xing

Käytetty palvelu:​​​​​​​  New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksa
Tietosuoja: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

YouTube

Käytetty palvelu:​​​​​​​  Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-Out-linkki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tai https://myaccount.google.com/

6. Plug-ins ja kolmannen osapuolen integroidut sisällöt

Olemme integroineet verkkotarjontaamme toimintoja ja sisältöjä, jotka ovat peräisin ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Näin voidaan integroida esimerkiksi videoita, esityksiä, toimintopainikkeita tai viestejä (jäljempänä 'sisältö').

Jotta sisältöä voidaan näyttää verkkopalvelumme käyttäjille, asianomainen kolmannen osapuolen palveluntarjoaja käyttää muun muassa käyttäjän IP-osoitetta, jotta sisältö voidaan lähettää ja näyttää selaimella. Ilman tätä tietojenkäsittelyä ei kolmannen osapuolen sisällön näyttäminen ole mahdollista.

Joissakin tapauksissa lisätietoja kerätään niin sanottujen pikselitunnisteiden tai web bugien avulla, jolloin kolmannen osapuolen palveluntarjoaja saa tietoja verkkopalvelumme sisällön käytöstä tai kävijäliikenteestä, teknisiä tietoja käyttäjän selaimesta tai käyttöjärjestelmästä, vierailun ajankohdasta tai lähettävistä verkkosivustoista. Näin saadut tiedot tallennetaan käyttäjän päätelaitteen evästeisiin.

Suojataksemme verkkopalvelussamme vierailevien henkilötietoja, olemme tehneet tiettyjä turvatoimenpiteitä estääksemme näiden tietojen automaattisen siirtämisen. Nämä tiedot lähetetään vain silloin, kun käyttäjä käyttää toimintopainikkeita tai napsauttaa kolmannen osapuolen sisältöä.

Asianomaiset ryhmät:

Liitännäisen tai kolmannen osapuolen sisällön käyttäjät

Luokka - tiedot:

Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, mielenkiinnon kohteet, käyttöaika), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), kantatiedot (esim. nimi, osoite).

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Verkkotarjontamme suunnittelu, sosiaalisen median mainosten näkyvyyden lisääminen, viestien ja sisällön jakaminen, kiinnostukseen ja toimintaan perustuva markkinointi, eri laitteiden välinen seuranta.

Oikeudelliset perustat:

Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Getty Images

Käytetty palvelu:​​​​​​​ Getty Images, Inc., 605 5th Avenue South, Suite 400, Seattle, Washington 98104, USA
Tietosuoja: https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy 
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

mapbox

Käytetty palvelu:​​​​​​​ mapbox, MapBox Inc., 740 15th St NW, Washington, DC 20005, USA
Tietosuoja: https://www.mapbox.com/legal/privacy/  
Opt-Out-linkki: 
https://www.mapbox.com/legal/cookies ​​​​​​​
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Pinterest

Käytetty palvelu:​​​​​​​ Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
Tietosuoja: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 
Opt-Out-linkki: 
https://policy.pinterest.com/de/cookies  
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

ReCaptcha

Käytetty palvelu:​​​​​​​  Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 
Opt-Out-linkki: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  tai https://myaccount.google.com/
Oikeudellinen perusta: Oikeutettu etu (yleinen tietosuoja-asetus art. 6 kohta 1 alakohta f)

Vimeo

Käytetty palvelu:​​​​​​​ Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA 
Tietosuoja: https://vimeo.com/privacy 
Opt-Out-linkki: 
https://vimeo.com/cookie_policy
Oikeudellinen perusta: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

7. Uutiskirje ja kattava viestintä (mahdollisesti myös seuranta)

Verkkopalvelussamme käyttäjillä on mahdollisuus tilata uutiskirjeemme tai muita eri kanavien kautta lähetettäviä tiedotteita (jäljempänä Uutiskirje). Lähetämme uutiskirjeitä lainsäädännön puitteissa vain sellaisille henkilöille, jotka ovat antaneet suostumuksensa uutiskirjeen vastaanottamiseen. Uutiskirjeiden lähettämiseen käytämme valitsemaamme palveluntarjoajaa.

Uutiskirjeemme tilaaminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista. Keräämme mahdollisesti lisätietoja, kuten esimerkiksi nimen, jotta voimme lähettää uutiskirjeemme henkilökohtaisella tervehdyksellä.

Uutiskirjeemme lähetetään vasta niin sanotun double opt-in -menettelyn päätyttyä. Jos verkkosivustomme käyttäjät päättävät tilata uutiskirjeemme, heille lähetetään vahvistussähköposti, jonka tarkoituksena on estää väärien sähköpostiosoitteiden väärinkäytökset ja estää uutiskirjeen lähettäminen yksinkertaisen, mahdollisesti vahingossa tapahtuneen napsautuksen seurauksena. Tulevaisuuden uutiskirjeiden tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa. Linkki (opt-out-linkki) tilauksen lopettamiseen on jokaisen uutiskirjeen lopussa.

Lisäksi velvollisuutemme on todistaa, että tilaajamme todella halusivat saada uutiskirjeen. Tätä tarkoitusta varten keräämme ja tallennamme IP-osoitteen sekä tilaamisen ja tilauksen lopetuksen ajankohdat.

Uutiskirjeemme on laadittu siten, että meillä on mahdollisuus saada tietoja parannuksista, kohderyhmistä tai tilaajiemme lukutottumuksista. Näin voimme käyttää niin sanottua web beaconia tai seurantapikseliä, joka reagoi uutiskirjeen interaktioihin, esimerkiksi siihen, napsautetaanko linkkejä, avataanko uutiskirjettä lainkaan tai mihin aikaan sitä luetaan. Teknisistä syistä pystymme kohdentamaan nämä tiedot yksittäisiin tilaajiin.

Asianomaiset ryhmät:

Uutiskirjeen tilaajat

Luokka - tiedot:

Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite), käyttöä koskevat tiedot (esim. mielenkiinnon kohteet, käyntiajat)

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Markkinointi, asiakassuhteen säilyttäminen ja , uusien asiakkaiden voittaminen, kampanjoiden analyysit ja niiden menestyksen arviointi

Oikeudelliset perustat: Suostumus (yleinen tietosuoja-asetus (art. 6 kohta 1 alakohta a)

Salesforce

Käytetty palvelu:​​​​​​​ Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA 
Tietosuoja: https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/ 

8. Yhteydenotto

Verkkopalvelussamme on mahdollisuus ottaa meihin suoraan yhteyttä tai saada tietoa erilaisista yhteydenottomahdollisuuksista. Jotta sinulla olisi aina yleiskuva meihin kohdistuvista yhteydenotoista, käytämme hallintavälinettä vastaavien tiedustelujen käsittelyyn.

Yhteydenoton yhteydessä tiedustelun tehneen henkilön tietoja käsitellään siinä määrin kuin on tarpeen tiedusteluun vastaamiseksi tai sen käsittelemiseksi. Käsiteltävät tiedot voivat vaihdella yhteydenottotavan mukaan.

Asianomaiset ryhmät:

Kyselyn tehnyt henkilö

Luokka - tiedot: Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. tekstitiedot, valokuvat, videot), käyttöä koskevat tiedot (esim. mielenkiinnon kohteet, käyntiajat), meta- ja viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoite).
Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Kyselyjen käsittely

Oikeudelliset perustat:

Yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan a) mukainen suostumus, yleisen tietosuoja-asetuksen (art. 6 kohdan 1 alakohdan f) mukainen sopimuksen täytäntöönpano ja aloittaminen

Salesforce

Käytetty palvelu:​​​​​​​  Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA 
Tietosuoja: https://www.salesforce.com/uk/company/privacy/ 

Zendesk

Käytetty palvelu:​​​​​​​ Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA
Tietosuoja: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/ 

9. Tapahtumat ja tilaisuudet (tehdasvierailut, avoimien ovien päivät jne.)

Verkkopalvelussamme kävijöillä on mahdollisuus ilmoittautua eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Keräämämme tiedot, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen aloittamista ja täytäntöönpanoa varten, on merkitty pakollisiksi tiedoiksi. Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Asianomaiset ryhmät:

Osallistujat, kiinnostuneet osapuolet

Luokka - tiedot:

Perustiedot (esim. nimi, osoite), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), maksutapahtumatiedot (pankkitiedot, laskut, maksuhistoria), sopimustiedot (esim. sopimuskohde, voimassaoloaika)

Tietojenkäsittelyn tarkoitukset:

Sopimuksen laatiminen ja täytäntöönpano

Oikeudelliset perustat: Sopimuksen laatiminen ja täytäntöönpano (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 alakohta b), suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 alakohta a)

10. Sopiminen koeajoista ja neuvontatapaamisista

Verkkosivustollamme voit sopia koeajan ja/tai neuvontatapaamisen. Tätä tarkoitusta varten kerätään henkilötietoja, jotka välitetään valitsemallesi myyjälle: nimi, puhuttelu, sähköpostiosoite, ensisijainen ajoneuvotyyppi, ja mikäli toivot, että valitsemasi myyjä ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, kerätään ja välitetään myös puhelinnumero vapaaehtoisesti annettuna tietona. Varmistamme sovitun mukaisen tapaamisen lähettämällä sinulle vahvistuksen sekä muistutuksen tapaamisesta.

Tämä tietojen kerääminen, tallentaminen ja siirtäminen tehdään suostumuksesi perusteella GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä 7 artiklan kanssa. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa osoitteessa datenschutz@hymer.com tai postitse Hymer GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Holzstr. 19, 88339 Bad Waldsee, Saksa tulevin vaikutuksin. Lisäksi voit käyttää oikeuksiasi myös myyjän kanssa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä valitsemaasi myyjään.

11. Tiedonsiirto

Lähetämme verkkotarjontaamme käyttävien henkilötietoja sisäisiin tarkoituksiin (esim. sisäiseen hallintoon tai henkilöstöosastolle) lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Sisäinen tiedonsiirto tai tietojen luovuttaminen tapahtuu vain tarpeellisessa määrin ja asiaankuuluvien tietosuojasäännösten mukaisesti.

Yrityksemme on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Saksassa. Verkkopalvelumme kävijöiden tiedot tallennetaan Saksassa sijaitsevaan keskitettyyn asiakastietokantaan asianomaisten tietosuojasäännösten mukaisesti ja niitä käsitellään koko konsernin sisällä sisäisiin hallintotarkoituksiin. Tietoja ei käsitellä hallinnollisia tarkoituksia enempää.

Oikeudelliset perustat:

Oikeutetut edut (yleinen tietosuoja-asetus art. 6 kohta 1 alakohta f)

Oikeutetut edut: ns. pieni konsernietu, keskitetty johto ja hallinto yrityksen sisällä synergiavaikutusten käyttämiseksi, kustannussäästöt, tehokkuuden lisääminen.
Vastaanottaja:

https://www.erwinhymergroup.com/de/unternehmen/ueber-die-erwin-hymer-group

Jos tietoja siirretään ETA:n ulkopuoliseen maahan konsernin sisäistä käsittelyä varten, varmistamme, että tietojen käsittely tarkoitetulla tavalla on laillisesti sallittua. Näissä tapauksissa olemme sopineet yritystä koskevista sitovista säännöistä/vakiomuotoisista tietosuojalausekkeista, joihin sisältyy myös erillinen asetus soveltuvista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteisistä, jotta asianomaisten henkilöiden tiedot voidaan suojata parhaalla mahdollisella tavalla. Kopio käytettävästä takuusta on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de

Välitämme tietojanne EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin (ns. kolmansiin valtioihin) yllä mainittujen syiden vuoksi (tiedonvälitys yritysryhmittymän sisällä ja välitys kolmannelle taholle). Tiedon välittämistä tapahtuu ainoastaan sopimuksellisista tai laillisista syistä tai teidän luvallanne.

12. Tallennuksen kesto

Lähtökohtaisesti säilytämme tietojasi niin kauan kuin palvelun tarjoaminen edellyttää tai jos siitä on säädetty Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa tai muussa lainsäätäjän laissa tai asetuksessa, jota vastuulliseen tahoon sovelletaan. Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilötietosi käyttötarkoituksen täytyttyä, lukuun ottamatta tietoja, joita meidän on säilytettävä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi meidän on säilytettävä tietty aika asiakirjoja, kuten sopimuksia ja laskuja vero- ja kauppalain mukaisten säilytysaikojen puitteissa).

13. Automatisoitu päätöksentekotapa

Emme käytä automatisoitua päätöksentekotapaa tai profilointia yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 22 mukaisesti.

14. Oikeudelliset perustat

Yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohta 1 alakohan a toimii yrityksemme oikeudellisena perustana sellaisille käsittelytoimille, joissa tarvitsemme suostumuksen tiettyä käyttötarkoitusta varten.

Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, kuten esimerkiksi käsittelytoimissa, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamista tai muun palvelun tai vastineen suorittamista varten, käsitellään tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohdan b mukaisesti. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimuksen tekemistä edeltäviä toimenpiteitä varten, esimerkiksi tuotteitamme tai palveluitammekoskevien tiedustelujen yhteydessä.

Jos yritystämme koskee lakisääteinen velvoite, jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, kuten esimerkiksi verovelvoitteiden täyttäminen, käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohta c.

Henkilötietojen käsittely voi harvinaisissa tapauksissa olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden oikeuksien suojelemiseksi. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi silloin, jos vierailija loukkaantuisi toimitiloissamme ja sen seurauksena hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot pitäisi luovuttaa lääkärille, sairaalalle tai muulle ulkopuoliselle taholle. Tällöin käsittely perustuisi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohtaan d.

Käsittelytoimet voisivat viime kädessä perustua yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan I alakohtaan f. Tähän oikeudelliseen perustaan pohjautuvat käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeudellisen perustan piiriin, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi sillä edellytyksellä, että rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole etusijalla. Jos henkilötietoja käsitellään artiklan 6 kohdan I alakohdan f mukaisesti, on oikeutettu etumme liiketoimintamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi.

15. Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada tietoja:

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 15 mukaisesti rekisteröidyillä on oikeus pyytää vahvistus siitä, käsitelläänkö heitä koskevia tietoja. Voit pyytää lisätietoja näistä tiedoista sekä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 15 kohdassa 1 lueteltuja lisätietoja ja kopion tiedoistasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 16 mukaan rekisteröidyillä on oikeus pyytää heitä koskevien ja meidän käsittelemiemme tietojen korjaamista tai täydentämistä.
Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 17 mukaisesti oikeus vaatia häntä koskevien tietojen välitöntä poistamista. Vaihtoehtoisesti voidaan myös vaatia, että rajoitamme heidän tietojensa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukaisesti.

Oikeus tietojen siirtämiseen:

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukaan rekisteröidyillä on oikeus vaatia, että heidän meille antamansa tiedot annetaan heidän käyttöönsä ja että ne siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Muutoksenhakuoikeus: Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuoja-asetuksen artiklan 77 mukaiselle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Oikeus vastalauseeseen: Jos henkilötietoja käsitellään oikeutettujen etujen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan 1 alakohdan f mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaisesti, edellyttäen, että siihen on olemassa hänen erityistilanteestaan johtuvat perusteet tai että vastalause on suunnattu suoramainontaa vastaan. Jälkimmäisessä tapauksessa rekisteröidyillä on yleinen valitusoikeus, jonka panemme täytäntöön yksilöimättä erityistilannetta.

16. Peruuttaminen

Jotkut tietojenkäsittelytoimet ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa aiemmin antamasi suostumus milloin tahansa. Voit tehdä sen lähettämällä vapaamuotoisen viestin sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@hymer.com. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.

17. Ulkoiset linkit

Sivustoltamme löydät linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkotarjouksiin. Korostamme, että emme voi vaikuttaa linkitettyjen verkkopalvelujen sisältöön emmekä siihen, että niiden tarjoajat noudattavat tietosuojasäännöksiä.

18. Muutokset

Pidätämme oikeuden muokata näitä tietosuojaa koskevia tietoja milloin tahansa, jos verkkopalvelumme tarjonta muuttuu ja sovellettavia tietosuojasäännöksiä noudattaen, jotta ne ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Tämän tietosuojaselvityksen on laatinut DDSK GmbH

 

Evästeiden ilmoitus

Esitteet
Myyjän haku
Konfiguraattori