Tietosuoja

Olemme iloisia vierailustanne kotisivuillamme sekä kiinnostuksestanne yritykseemme sekä tuotteisiimme. Hymer GmbH & Co. KG suhtautuu erittäin vakavasti yksityistietojenne suojaamisen ja haluaisimme, että voitte turvallisin mielin vierailla sivustollamme. Tästä johtuen haluamme liiketoimissamme huomioida suojan henkilöllisyyteenne sekä yksityisyytenne.

Seuraavat tietosuojaohjeet pitävät sisällään sekä tällä hetkellä voimassa olevat tietosuojalain (DSGVO) mukaiset oikeusperusteet sekä Euroopassa voimassa olevat EU-tietosuojalain mukaiset perussäädökset. Käsittelemme kotisivuhauissa esiin nousevia henkilöön liittyviä tietojanne voimassa olevien tietosuojalakien, etenkin DSGVO:n mukaisesti. Emme saata tietojanne julkisiksi, emme myöskään epäoikeudenmukaisesti kolmannelle osapuolelle.

Seuraavassa selvennämme, mitä tietoja keräämme sivustovierailunne aikana ja miten näitä tietoja tarkalleen käytetään. Hymer GmbH & Co. KG:n kotisivut voivat sisältää linkkejä muiden palveluntarjoajien sivustoihin, jotka eivät kuulu tämän tietosuojaselvityksen piiriin. Tiedossamme ei ole, mitä tietoja näiden sivujen ylläpitäjät keräävät ja asia on myös vaikutusalueemme ulkopuolella. Lisätietoja saatte jokaisen yrityksen omien sivujen tietosuojaselosteesta.

Sisällysluettelo:

 1. Käsitemääritykset
 2. Anonyymi tietojenkeruu
 3. Evästeiden käyttö jäljitykseen
 4. Uudelleen kohdistaminen / jälleenmarkkinointi
 5. Konversioseuranta internetsivullamme
 6. Google Apps
 7. Sosiaalisen median käyttö
 8. Internetsivujen palvelut
 9. Tietojen välitys
 10. Automatisoitu päätöksenteko mukaan lukien profilointi
 11. Tallennuksen kesto
 12. Tekninen turvallisuus
 13. Käsittelyn oikeusperuste
 14. Huomautus alaikäisiin liittyen
 15. Kyseisen henkilön oikeudet
 16. Tietojenkäsittelyyn liittyvän suostumuksenne peruminen
 17. Vastuussa olevan tahon ja ulkopuolisen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat Vastuunalainen taho

1. Käsitemääritykset

Tietosuojaseloste perustuu tietosuojalain (DSGVO) käsitteellisyyteen.

 • ”Henkilöön kohdistuvat tiedot” ovat kaikki tietoja, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (käytetään jatkossa nimeä ”kyseinen henkilö”) (DSGVO tietosuojalain artikla 4, kohta 1). Henkilökohtaisiin tietoihinne kuuluvat sellaiset tiedot, kuten perustietonne (etu- ja sukunimi, osoite, syntymäaika), yhteystietonne (puhelinnumero, sähköpostiosoite), laskutustietonne (pankkiyhteystiedot) ja paljon muuta.
 • ”Käsittely” on jokainen automatisoidulla tiedonkäsittelyllä tai ilman suoritettu tietojenkäsittelyvaihe tai jokainen toimenpidevaihe, joka on yhteydessä henkilökohtaisiin tietoihin, kuten tietojen esiin nostamiseen, koostamiseen, organisointiin, tilaamiseen, tallentamiseen, muokkaamiseen, valikointiin, kyselyihin, käyttöön, tiedonsiirron kautta esiin tulemiseen, leviämiseen tai muuhun valmisteluun, tiedon yhteensopivuuteen tai yhteen liittämiseen, rajoittamiseen, tietojen poistamiseen tai tuhoamiseen.
 • ”Kyseinen henkilö” on jokainen tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilökohtaisia tietoja käsittelee tiedonkäsittelystä vastuussa oleva taho.
 • ”Vastuussa oleva” on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, laitos tai muu taho, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilökohtaisten tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta. Mikäli tietojenkäsittelyn käyttötarkoitus ja -keinot ovat Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden määräysten mukaiset, voidaan vastuussa olevan edellyttää täyttävän tietyt EU-oikeuden tai jäsenvaltioiden edellyttämät kriteerit nimeämiselleen.
 • ”Tilauskäsittelijä” on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, laitos tai muu taho, joka käsittelee henkilökohtaisia tietoja vastuussa olevan toimeksiannosta.
 • ”Vastaanottaja” on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, laitos tai muu taho, jolle henkilökohtaisia tietoja tuodaan julki, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas taho tai ei. Niiden viranomaisten, jotka mahdollisesti saavat henkilökohtaisia tietoja tietoonsa tiettyjen unionin tai jäsenvaltioiden tutkimuspyyntöjen kautta, ei katsota olevan vastaanottajia.
 • ”Kolmas taho” on luonnollinen tai juridinen henkilö, viranomainen, laitos tai muu taho kuin kyseinen henkilö itse, vastuussa oleva, tilauskäsittelijä ja henkilöt, jotka kuuluvat läheisesti vastuussa olevan tai tilauksen käsittelijän alaisuuteen ja käsittelevät henkilöön liittyviä tietoja.
 • ”Suostumus” on jokainen kyseisen henkilön vapaaehtoisesti ja annetun informaation mukaisesti, ilman väärinymmärrystä, kyseiseen tapaukseen annettu tahdonilmaisu suostumuksen tai muun selvän käsittelyhyväksynnän muodossa, jolla kyseinen henkilö antaa ymmärtää suostuvansa henkilöön liittyvien tietojensa antamiseen tiedon käsittelyyn.

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käsittely

Internetsivujemme käyttö on periaatteessa mahdollista ilman minkäänlaisten henkilökohtaisten tietojen antamista. Mikäli haluatte käyttää tiettyjä yrityksemme netissä tarjoamia palveluita, saattaa se kuitenkin edellyttää henkilöön liittyvien tietojen käsittelyä. Mikäli henkilöön liittyvien tietojen käsittelyä edellytetään, eikä sille ole mitään laillista perustetta, pyydämme yleensä kyseisen henkilön suostumusta.

2. Anonyymi tietojenkeruu

Voitte vierailla sivustollamme ilman, että aktiivisesti annatte henkilöön viittaavia tietojanne. Tallennamme kuitenkin automaattisesti jokaisen nettisivustolle tehdyn haun kautta yhteystiedot (palvelimen logitiedot), kuten esim. tiedot internetpalveluidenne tarjoajasta, käyttöjärjestelmänne, nettisivuston, jonka kautta olette meihin yhteydessä, päivämäärän sekä vierailun keston tai pyydetyn tiedoston nimen sekä turvallisuussyistä, esim. nettisivustoomme kohdistuvien hyökkäysten tunnistamiseksi tietokoneen IP-osoitteen 7 päivän ajaksi. Näitä tietoja käytetään ainoastaan tarjontamme parantamiseen eikä tietoja voida yhdistää teihin henkilönä. Näiden tietojen yhdistämistä muiden tietolähteiden kanssa ei suoriteta. Oikeusperuste tietojen käsittelyyn on tietosuojalain (DSGVO) artiklan 6 kohta 1. Keräämme ja käytämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 1. Hymer GmbH & Co. KG:n nettisivujen kokoamiseen, 2. Nettisivujemme parantamiseen ja 3. Virheiden ja vikatoimintojen sekä nettisivujen väärinkäytön estämiseen ja tunnistamiseen. Käytämme tämän tapaista tietojenkäsittelyä joko seuraamaan, että Hymer GmbH & Co. KG:n nettisivujen käyttö on sopimuksen mukaista tai varmistaaksemme Hymer GmbH & Co. KG:n sivuston toimivuuden ja virheettömän toiminnan.

3. Evästeiden käyttö jäljitykseen

Käytämme sivustollamme niin kutsuttuja evästeitä tehdäksemme vierailun verkkosivustollamme mielekkääksi ja mahdollistaaksemme tiettyjen toimintojen käyttämisen. Kyseessä on yleisesti käytetty internetin vakioteknologia logi- ja muiden käyttäjätietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen ja koskee kaikkia Hymer GmbH & Co. KG:n sivuston käyttäjiä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneenne muistiin, niiden avulla voimme tallentaa mm. käyttäjätietoja, jotta sivustomme formaatti näkyisi omalla koneellanne. Muutamat käyttämistämme evästeistä suljetaan, kun selaimenne istunto päättyy, eli heti kun suljette selaimenne (ns. istuntokohtaiset evästeet). Toiset evästeet jäävät koneellenne ja antavat meille tai yhteistyöyrityksillemme mahdollisuuden tunnistaa selaimenne seuraavan vierailun yhteydessä (ns. pysyvä eväste). Voitte muuttaa selainasetuksianne siten, että saatte ilmoituksen jokaisesta asennettavasta evästeestä, jolloin voitte päättää jokaisen evästeen hyväksynnästä erikseen tai tiettyjen tai kaikkien evästeiden hylkäämisestä. Evästeitä voidaan poistaa myös jälkikäteen poistamaan koneeltanne tietoja, jotka kotisivut ovat sinne tallentaneet. Tähän löytyy nopeasti ohje internetistä. Evästeiden poistaminen voi johtaa joidenkin toimintojen rajoittumiseen Hymer GmbH & Co. KG:n nettisivuilla.

Evästeiden deaktivointi tai poistaminen (Opt-Out)

Jokainen nettiselain tarjoaa mahdollisuuden rajoittaa evästeitä tai poistaa niitä. Lisätietoja tästä löydätte seuraavilta sivuilta:

4. Uudelleen kohdistaminen / jälleenmarkkinointi

4.1. Facebook-verkoston uudelleen markkinointi

Sivuihimme on liitetty sosiaalisen Facebook-verkon tageja jälleenmarkkinointiin. Palvelun tarjoaa Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Vieraillessanne sivuillamme välittyy jälleenmarkkinointi-tagien kautta suora yhteys selaimenne ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa sitä kautta tiedon, että olette IP-osoitteellanne vieraillut sivuillamme. Sen avulla Facebook voi lisätä käyttäjätilillenne vierailun meidän sivustollamme. Sen lisäksi voimme Facebook-tietojen pohjalta laatia ns. Facebook Lookalike Audience –kohderyhmän henkilöistä, jotka täyttävät tietyt kriteerit, jotka ovat yhteisiä omien nettisivujemme käyttäjien kanssa. Sillä tavoin voimme tavoittaa uusia henkilöitä, jotka eivät vielä ole tekemisissä yrityksemme kanssa, mutta jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita tuotteistamme. Siten saamiamme tietoja voimme käyttää Facebook Adsin mainontaan. Kiinnittäkää huomio siihen, että emme sivujen tarjoajana saa Facebookin kautta mitään tietoa välitetyistä tiedoista tai niiden käytöstä. Lisätietoja tästä löydätte Facebookin tietosuojaselvityksestä osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mikäli ette halua Custom Audience tekevän tietojenkeruuta, voitte aktivoida sen täällä.

4.2. Jälleenmarkkinointi ORTEC Adscience B.V.

Hymer GmbH & Co. KG käyttää ORTEC Adscience B.V., Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam (”ORTEC Adscience”) jälleenmarkkinointiteknologiaa. Tämä mahdollistaa Hymer GmbH & Co. KG:n nettisivujen käyttäjille tiettyyn henkilöön kohdistetun ja kiinnostuksen kohteeseen liittyvän mainonnan heille, jotka jo ovat osoittaneet kiinnostusta Hymer GmbH & Co. KG:n tarjouksiin. Mainosväline valikoituu silloin evästeiden perusteella tehtyihin analyyseihin aikaisemmasta nettikäyttäytymisestä, jolloin ei kuitenkaan tallenneta henkilöön kohdistuvia tietoja.

Jälleenmarkkinointiteknologiassa tallennetaan eväste käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle nimettömien tietojen kokoamiseksi mielenkiinnon kohteista, ja siten kohdistaa mainontaa tallennettujen tietojen pohjalta yksilöllisesti. Nämä evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Käyttäjä saa tätä kautta mainoksia, jotka suurella todennäköisyydellä vastaavat sen hetkistä mielenkiintoa jokaisen tuotteen ja informaation osalta.

Teillä on mahdollisuus estää ORTEC Adsciencen sivustolla olevan Opt-Outin kautta evästeiden asettamisen kokonaan. Tämä tapahtuu klikkaamalla linkkiä ” Click here to opt-out” seuraavan sivuston lopussa: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/. Linkin aktivoinnilla ladataan ja asennetaan selaimeen liitännäinen, joka estää tietojen kokoamisen. Kaikkien evästeiden pois kytkeminen voi kuitenkin johtaa siihen, että jotkut toiminnot nettisivuillamme eivät enää toimi.

Lisätietoja sekä ORTEC Adsciencen tietosuojamääräykset voi nähdä täältä: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/.

5. Konversioseuranta internetsivullamme

5.1. Bing-lisäosien käyttö

Käytössämme on Microsoftin Bing Ads Universal Event Tracking (UET). Tämän palvelun tarjoaa Microsoft (”Microsoft”), One Microsoft Way, Redmont, WA 98052-6399, USA. Tämä antaa mahdollisuuden seurata käyttäjiemme aktiviteetteja, mikäli nettisivuja käytetään Microsoft-Bing-mainoksen kautta. Mikäli käyttäjät tulevat sivuillemme tällaisen mainoksen kautta, heidän tietokoneelleen asetetaan eväste.

Kotisivullemme on integroitu Bing UET-tagi. Kyseessä on koodi, jonka avulla yhdessä evästeen kanssa voidaan tallentaa joitakin ei henkilöön kohdistuvia tietoja nettisivumme käytöstä. Tähän kuuluvat mm. vierailun kesto sivustolla, mitä aihealueita sivustolta haettiin ja minkä mainoksen kautta vierailija on tullut sivustolle. Henkilön identiteettiin kohdistuvia tietoja ei tallenneta. Kerätyt tiedot välitetään Microsoftin palvelimelle Yhdysvaltoihin ja ne säilyvät siellä pääsääntöisesti maksimissaan 180 päivää tallennettuna. Voitte deaktivoida evästeen kokoaman ja nettisivuston käyttöön liittyvien tietojenne ja näiden tietojen käyttämisen deaktivoimalla evästeiden asettamisen. Tämä voi olosuhteista riippuen rajoittaa nettisivuston käyttöä. Lisätietoja Bing Adsin analyysipalveluista löydätte osoitteesta: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2. Lisätietoja Microsoftin ja Bingin tietosuojasta löydätte Microsoftin tietosuojamääräyksistä osoitteessa: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

5.2. Konversiomittaus Facebook-pikselin avulla vierailijoiden aktiviteeteista

Suostumuksellanne otamme internetissä käyttöön Facebook Inc:n, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94394 USA (”Facebook”) toiminta-pikselin seuraamaan käyttäjien toimia. Tämän avulla voimme seurata käyttäjien toimia sen jälkeen, kun tämä yksi Facebook-mainos on nähty tai klikattu auki. Tällä tavoin voimme koota tilastollisiin ja markkinointitutkimustarkoituksiin Facebook-mainoksien tehoa. Siten kerätyt tiedot ovat meille anonyymeja, mikä tarkoittaa, että emme näe yksittäisten käyttäjien henkilöön liittyviä tietoja. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee nämä tiedot, mistä ohjeistamme teitä tietämyksemme mukaisesti. Facebook voi liittää nämä tiedot Facebook-tiliinne ja käyttää myös omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietosuoja-asetusten mukaisesti:https://www.facebook.com/about/privacy/. Voitte sallia Facebookin sekä sen kumppaneiden mainosilmoitukset Facebookissa ja sen ulkopuolella. Facebook voi myöhemmin asettaa evästeen järjestelmäänne.

6. Google Apps

6.1. Google Analyticsin käyttäminen

Tämä nettisivu käyttää nettianalyysipalvelu Google Analyticsin toimintoja. Palvelun tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Ca 94043, USA. Google Analytics käyttää tekstitiedostoja ns. ”evästeitä”, jotka tallennetaan tietokoneellenne ja nämä mahdollistavat analysoinnin käyttäjän nettisivujen käytöstä. Evästeiden avulla kootut tiedot näihin nettisivuihin liittyvistä vierailuistanne (mukaan lukien IP-osoitteenne) välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen nettisivun käyttöänne, laatiakseen raportteja nettisivujen aktiviteeteistä sivuston ylläpitäjille tuottaakseen lisää nettisivujen käyttöön ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google myös mahdollisesti välittää näitä tietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli se on juridisesti sallittu tai mikäli kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen toimeksiannosta.

Evästeiden tallentamisen estäminen

Voitte estää evästeiden tallentamisen vastaavasti selaimenne ohjelmiston asetuksilla; huomatkaa kuitenkin, että tämän myötä ette mahdollisesti pysty käyttämään kaikkia kyseisen sivun toimintoja kunnolla. Tämän nettisivun käytöllä annatte hyväksynnän sille, että Google käyttää teistä saatuja tietoja edellä mainitulla tavalla ja edellä mainittuun tarkoitukseen.

IP-osoitteen tekeminen nimettömäksi

Olemme aktivoineet tällä sivulla IP-osoitteen anonymisointitoiminnon. Sen avulla Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisällä tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa Googlen käyttämä IP-osoite lyhennetään ennen lähettämistä Yhdysvaltoihin.

Vastalause tietojen keräämiseen

Jos ette halua, että Google kerää sivustolle kirjautuessanne tietoja selaimeltanne, löydätte tästä linkin Google Analyticsin Opt-Out-ratkaisuun http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tämä Plug-in estää selainta vaatimasta Analytics-koodia, siten että Google ei saa minkäänlaisia tietoja sivustoa avattaessa. Plug-in on saatavissa ainoastaan Microsoft internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ja Opera selaimille. Googlen mukaan selain blokkaa Analytics-Skriptin asennuksen jälkeen. Lisätietoja käyttöohjeista ja tietosuojasta löydätte osoitteesta http://www.google.com/analytics/terms/fi.html tai http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Kiinnittäkää huomio siihen, että tällä nettisivulla Google Analytics on laajennettu koodilla ”gat.anonymizelp”, jotta IP-osoitteet (ns.IP-masking) voidaan koota anonyymisti.

Mikäli ette halua Google Analyticsin tekevän tietojenkeruuta, voitte aktivoida sen täällä.

Google Analyticsin demograafiset tunnusmerkit

Tämä nettisivu käyttää Google Analyticsin toimintoa ”demograafiset tunnusmerkit”. Tämän kautta voidaan laatia raportteja, jotka liittyvät sivustolla vierailevan ikään, sukupuoleen ja kiinnostuksen kohteisiin. Nämä tiedot ovat lähtöisin Googlen kiinnostusta herättäviin kohteisiin liittyvästä mainonnasta sekä sivuvierailuista kolmansien osapuolten mainossivuilla. Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Tämän toiminnon voitte koska tahansa deaktivoida Google-tilinne ilmoitusasetuksista tai kieltää Google Analyticsiä kokoamasta tietojanne kuten kohdassa ”Vastalause Googlen jälleenmarkkinoinnille”.

6.2. Google jälleenmarkkinoinnin käyttäminen

Tällä sivulla on käytössä Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”) jälleenmarkkinointiteknologia. Kyseessä on uudelleenkohdistamisteknologia, joka antaa meille uudelleen mahdollisuuden kohdistaa mainontaa sivustomme vierailijoille Googlen mainosverkkosivuston kautta. Tämä mainonta tapahtuu ns. evästeiden kautta. Tätä tarkoitusta varten tietokoneellenne asetetaan evästeitä, joiden avulla kolmas palvelun tarjoaja, mukaan lukien Google, saa tiedon, millä sivullamme selaimenne on vieraillut. Näiden tietojen avulla teille voidaan esittää mainoksiamme myöhempään ajankohtaan, esim. Google-haun tai Google-verkon nettisivuilla. Lisätietoja Googlen tietosuojasta ja uudelleen markkinoinnin toimintatavoista löydätte osoitteesta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Myös täällä voitte deaktivoida evästeiden tallentamisen tai kieltää tietojenne keräämisen selaimenne asetuksista: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

6.3. Google AdWordsin käyttäminen

Käytämme kotisivuillamme Google konversiojäljitystä, jonka tarjoaa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Siinä Google AdWords asettaa tietokoneellenne evästeen (”konversioeväste”), mikäli olette päätyneet sivuillemme Google-mainoksen kautta. Nämä evästeet toimivat 30 päivää eikä niiden pohjalta pysty tunnistamaan henkilöä. Jos vierailette tietyillä sivuillamme ja eväste on vielä voimassa, sekä me että Google voimme tunnistaa, että joku on klikannut ilmoituksen auki ja siten päätynyt sivustollemme. Jokainen AdWords-asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei siten voi seurata AdWords-asiakkaiden kotisivujen kautta. Konversioevästeiden avulla saadut tiedot auttavat laatimaan konversiotilastoja niille AdWords-asiakkaille, jotka ovat päätyneet konversioseurantaan. AdWords-asiakkaat saavat tietoonsa kokonaismäärän niistä käyttäjistä, jotka ovat klikanneet auki ilmoituksenne ja päätyneet konversioseuranta-tagin omaavalle sivulle. He eivät kuitenkaan saa tietoa, joiden avulla käyttäjän henkilöllisyys voisi paljastua. Mikäli ette halua osallistua seurantaan, voitte kieltää sen estämällä evästeiden asennukset selainohjelmiston asetuksista (deaktivointimahdollisuus). Sillä tavoin teitä ei oteta konversiotilastojen seurantalistalle. Lisätietoja käyttöohjeista ja tietosuojasta löydätte osoitteesta: http://www.google.de/policies/privacy/.

6.4. Google Mapsin käyttö

Käytämme Google Mapsia karttojen esittämiseen ja ajo-ohjeiden laatimiseen. Google Mapsia ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Käyttämällä tätä nettisivua annatte hyväksyntänne Googlen, jonkun sen edustajista tai kolmannen tahon teistä automaattisesti kokoaman tiedon keräämiselle, käsittelylle sekä käytölle. Google Mapsin käyttöehdot löytyvät osoitteesta: https://www.google.com/help/terms_maps/. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät tietosuojakeskuksesta google.de: Läpinäkyvyys sekä valinnanmahdollisuudet sekä tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy? .

6.5. Google DoubleClickin käyttäminen

Käytämme Google DoubleClickiä. Tämän palvelun tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Googlen DoubleClick käyttää evästeitä esittääkseen teille sopivia mainoksia. Tässä selaimellenne ohjataan nimimerkillä varustettu tai salainen tunnistusnumero (ID), jotta voidaan tarkastaa, mitkä ilmoitukset ohitetaan, mitkä avataan. Nämä evästeet eivät sisällä henkilöön kohdistuvia tietoja. DoubleClick-evästeiden käyttö antaa Googlelle ja sen yhteistyökumppanien nettisivustoille ainoastaan mahdollisuuden jättää mainoksia meidän tai muiden sivustoille aiemmin tapahtuneiden sivuvierailujen pohjalta. Google lähettää evästeistä kokoamansa tiedot USA:n palvelimelle arvioitavaksi ja tallennettavaksi. Google luovuttaa tietoja kolmannelle taholle ainoastaan lain niin vaatiessa tai tilauskäsittelyn yhteydessä. Google ei missään nimessä kokoa tietojanne yhteen muista Googlen lähteistä keräämiensä tietojen kanssa. Voitte estää evästeiden tallennuksen selainohjelmiston asetuksista, huomatkaa kuitenkin, että siinä tapauksessa kaikkia kotisivujemme toimintoja ei voi käyttää niiden täydessä laajuudessaan. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydätte google.de tietosuojakeskuksesta: läpinäkyvyys ja valinnanmahdollisuudet sekä tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?.

Mikäli ette halua Google DoubleClickin tekevän tietojenkeruuta, voitte aktivoida sen täällä.

 

6.6. Google Tag Managerin käyttö

Tämä nettisivu käyttää Google Tag Manager taginhallintajärjestelmää. Tällä palvelulla voidaan hallita nettisivujen tageja. Google Tool Manager asentaa ainoastaan tagit. Tämä tarkoittaa sitä, että evästeitä ei aseteta ja minkäänlaisia henkilöön liittyviä tietoja ei kerätä. Google Tool Manager poistaa muita tageja, jotka taasen mahdollisesti keräävät tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan tartu näihin sivuihin. Mikäli Domain- tai evästetasolle on suoritettu deaktivointi, se jää voimaan kaikille seuranta-tageille, mikäli nämä on asetettu Google Tag Managerilla. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät tietosuojakeskuksesta google.de: Läpinäkyvyys sekä valinnanmahdollisuudet sekä tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

7. Sosiaalisen median käyttö

7.1. Facebook käyttö

Sivustoomme on liitetty Facebook-palvelun toimintoja. Nämä palvelut tarjoaa Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Kun vierailette sivuillamme, linkin kautta luodaan suora yhteys selaimenne ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa sen kautta tiedon, että olette IP-osoitteestanne vieraillut sivullamme. Kun klikkaatte Facebookin ”Tykkää”-painiketta ollessanne kirjautuneina Facebook-tilillenne, voitte linkittää sivujemme sisällön Facebook-profiiliinne. Facebook voi sitä kautta yhdistää käynnin sivuillamme teidän käyttäjätilillenne. Huomatkaa, että me emme sivujen ylläpitäjänä saa Facebookilta mitään tietoja välitettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä. Lisätietoja tähän löydätte Facebookin tietosuojaselvityksestä osoitteesta https://de-de.facebook.com/policy.php .

7.2. Twitterin käyttö

Sivustoomme on liitetty Twitterin toimintoja. Nämä palvelut tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103, USA. Käyttämällä Twitteriä ja toimintoa ”Re-Tweet” nidotaan vierailemanne nettisivut Twitter-tiliinne ja annetaan muille käyttäjille tiedoksi. Samalla myös välitetään tietoja kolmannelle taholle. Huomatkaa, että emme sivujen tarjoajana saa Twitteriltä minkäänlaisia tietoja välitettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä. Lisätietoja tästä saatte Twitterin tietosuojaselvityksestä osoitteessa https://twitter.com/privacy. Tietosuoja-asetuksianne Twitterissä voitte muuttaa tiliasetuksista osoitteessa: https://twitter.com/account/settings

7.3. YouTuben käyttö

Kotisivumme käyttää Googlen ylläpitämiä YouTuben toimintoja. Sivujen ylläpitäjä on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kun vierailette jollakin YouTube-toiminnolla varustetulla sivullamme, luodaan yhteys YouTuben palvelimiin. Siinä yhteydessä YouTube-palvelin saa tiedon siitä, millä sivuistamme olette vierailleet. Jos olette kirjautuneet YouTube-tilillenne, annatte YouTubelle mahdollisuuden liittää hakukäyttäytymisenne suoraan henkilökohtaiseen profiiliinne. Tämän voitte estää siten, että kirjaudutte ulos YouTube-tilistänne. Lisätietoja käyttäjätietoihin löydätte YouTuben tietosuojaselvityksestä osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

7.4. Spotifyn käyttö

Sivustomme on yhteydessä Spotify musiikkipalveluun. Palvelun tarjoaa Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Tukholma, Ruotsi. Spotify-toiminnot tunnistatte vihreästä logosta sivustollamme. Yhteenvedon Spotify-toiminnoista löydätte osoitteesta https://developer.spotify.com. Vieraillessanne sivuillamme voidaan näiden toimintojen kautta luoda suora yhteys selaimenne ja Spotify-palvelimen välille. Spotify saa sitä kautta tiedon, että olette omalla IP-osoitteellanne vierailleet sivullamme. Mikäli klikkaatte Spotify-painiketta ollessanne kirjautuneena Spotify-tilillenne, voitte linkittää tietoja sivuiltamme Spotify-profiiliinne. Siten Spotify pystyy yhdistämään vierailunne sivuillamme teidän käyttäjätilillenne. Lisätietoja tästä löydätte Spotifyn tietosuojaselvityksestä: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ .

7.5. Käyttämämme sosiaaliset mediat

Hymer GmbH &Co. KG on läsnä eri sosiaalisissa medioissa. Mikäli kommentoitte jotakin, linkitätte tai twiittaatte jne. ja olette kirjautuneena kyseiselle tilille, sosiaalisen media pystyy mahdollisesti yhdistämään teidät tai käyttäjätilinne vierailuunne nettisivustollemme tai läsnäoloomme kyseisessä mediassa. Sen lisäksi sosiaalinen media saa mahdollisesti tiedon siitä, millä IP-osoitteella olette olleet yhteydessä sivustoomme tai esiintymiseemme sosiaalisessa mediassa. Pyydämme huomioimaan, että vaikka olemme läsnä sosiaalisessa mediassa, emme silti saa tietoomme välitettyjen tietojen sisältöä tai niiden käyttöä. Näitä palveluja tuottavat yritykset ovat:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+ Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Linkedin Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
 • Kununu GmbH, Wollzeile 1-3 Top 5.1, 1010 Wien, Austria
 • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
 • Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Schweden
 • Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA

Lisätietoja palvelun tarjoajien keräämien tietojen laajuudesta, tarkoituksista, jatkokäsittelystä, tietojen käytöstä sekä omista oikeuksistanne ja säätelymahdollisuuksistanne omiin henkilöön liittyvien tietojenne suojaamiseksi saatte jokaisen palveluntarjoajan omista tietosuojaselvityksistä:

8. Internetsivujen palvelut

8.1. Rekisteröinti internetsivulle

Teillä on mahdollisuus rekisteröityä internetsivullemme. Rekisteröinti palvelee sitä tarkoitusta, että kyseiselle henkilölle voidaan tarjota sisältöä tai palveluja, joita asian luonteesta johtuen voidaan tarjota ainoastaan rekisteröidyille käyttäjille. Rekisteröintiin vaadimme seuraavat tiedot: sukupuoli, etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite jne. Pakollisiksi merkityt kentät vaaditaan rekisteröintiin, mutta muiden kenttien täyttäminen on vapaaehtoista ja ne voi peruuttaa koska tahansa.

Rekisteröitymisestä nettisivullemme seuraa, että tallennamme Internetpalvelun tarjoajan (ISP) kyseiselle henkilölle antaman IP-osoitteen, päivämäärän sekä rekisteröinnin kellonajan. Näiden tietojen tallennus tapahtuu siinä tarkoituksessa, että vain tällä tavalla voidaan estää palvelujemme väärinkäyttö ja nämä tiedot tarvittaessa mahdollistavat rangaistustoimien selvittämisen. Näin ollen vaadimme näiden tietojen tallentamista oman turvallisuutemme vuoksi. Näiden tietojen välittämistä kolmannelle taholle ei pääsääntöisesti tapahdu, mikäli laki ei toisin määrää tai mikäli rangaistustoimet eivät sitä edellytä.

Rekisteröidyillä henkilöillä on vapaasti mahdollisuus muuttaa rekisteröidyttäessä annettuja henkilöön liittyviä tietojaan tai poistaa ne kokonaan tietokannastamme, mikäli sille ei ole lain mukaista estettä.

8.2. Yhteydenottolomake /tiedustelut

Teillä on mahdollisuus lähettää meille kotisivujemme kautta tiedusteluita yhteydenottolomakkeella. Tällöin tallennamme kyselyn käsittelyä ja mahdollisia jatkokyselyitä varten seuraavanlaisia tietoja, kuten (tiedustelun sisällön, kohteen sekä päivämäärän) sekä antamanne yhteystiedot (nimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero ja sähköposti). Näitä tietoja emme välitä ilman suostumustanne eteenpäin. Oikeusperuste tietojen poimintaan ja käsittelyyn löytyy DSGVO:n artiklasta 6, kohta 1.

Säilytämme yhteydenottolomakkeessa antamianne tietoja kunnes pyydätte meitä poistamaan tiedot, kumoatte suostumuksenne tietojen tallentamiseen tai syy tietojen tallennukseen poistuu (esim. tiedustelunne käsittely on päättynyt). Tämä ei koske lakiin perustuvia määräyksiä - erityisesti dokumenttien säilytykselle asetettuja määräaikoja.

8.3. Ilmoittautuminen ajoturvallisuuskoulutukseen

Teillä on kotisivuillamme mahdollisuus ilmoittautua online-lomakkeen kautta ajoturvallisuuskoulutukseen. Ajoturvallisuuskoulutuksen toteuttaa BKP GmbH, Münchner Str. 24, 85774 Unterföhring.

Ajoturvallisuusharjoittelua varten tallennamme yhteydenottolomakkeestanne seuraavia tietoja (tiedustelunne sisältö, tiedustelunne kohde ja päivämäärä) sekä lomakkeessa ilmoittamanne yhteystiedot (sukupuoli, etunimi, sukunimi, yritys, osoite, puhelinnumero, sähköposti) ilmoittautumisen käsittelyä ja mahdollisia täydentäviä tiedusteluja varten ja annamme ne eteenpäin koulutuksen järjestäjälle. Oikeusperuste tietojen keräämiseen ja käsittelyyn on DSGVO:n artikla 6, kohta 1.

Säilytämme ilmoittautumislomakkeessa antamianne tietoja kunnes vaaditte niiden poistamista, kiellätte suostumuksenne tietojen tallentamiseen tai kunnes tietojen tallentamisen tarve poistuu (esim. ilmoittautuminen on loppuun käsitelty). Tämä ei koske lakiin perustuvia määräyksiä - erityisesti dokumenttien säilytykselle asetettuja määräaikoja.

8.4. Sopiminen koeajoista ja neuvontatapaamisista

Verkkosivustollamme voit sopia koeajan ja/tai neuvontatapaamisen. Tätä tarkoitusta varten kerätään henkilötietoja, jotka välitetään valitsemallesi myyjälle: nimi, puhuttelu, sähköpostiosoite, ensisijainen ajoneuvotyyppi, ja mikäli toivot, että valitsemasi myyjä ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse, kerätään ja välitetään myös puhelinnumero vapaaehtoisesti annettuna tietona. Varmistamme sovitun mukaisen tapaamisen lähettämällä sinulle vahvistuksen sekä muistutuksen tapaamisesta.

Tämä tietojen kerääminen, tallentaminen ja siirtäminen tehdään suostumuksesi perusteella GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä 7 artiklan kanssa. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa osoitteessa datenschutz@hymer.com tai postitse Hymer GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Holzstr. 19, 88339 Bad Waldsee, Saksa tulevin vaikutuksin. Lisäksi voit käyttää oikeuksiasi myös myyjän kanssa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä valitsemaasi myyjään.

8.5. Sähköpostikontakti (E-mail)

Kun lähetätte meille sähköpostitse tiedusteluja tai tietoja, keräämme tiedoistanne sähköpostiosoitteen, sähköpostinne sisällön, sähköpostinne tiedustelun kohteen sekä päivämäärän sekä sähköpostissa antamanne yhteystiedot (sukupuoli, etunimi, sukunimi, tarvittaessa puhelinnumeron, osoitteen) tiedustelunne tai mahdollisten lisäkysymysten käsittelyä varten. Näitä tietoja emme välitä kolmannelle taholle ilman suostumustanne. Oikeusperuste tietojen keräämiseen ja käsittelyyn on DSGVO:n artikla 6, kappale 1.

Käyttäjää pyydetään huomioimaan, että sähköpostien välittäminen edelleen saattaa muuttaa sisältöä tai niitä voidaan lukea huomaamatta. Hymer GmbH & Co. KG käyttää suojausohjelmistoa ei-toivottujen sähköpostien torjumiseksi (spam-suodatin). Roskapostisuodattimen avulla voidaan poistaa sähköposteja, jotka voidaan tunnistaa tiettyjen tunnusmerkkien avulla roskapostiksi. Säilytämme antamianne tietoja kunnes pyydätte niiden poistamista, kiellätte halukkuutenne tietojen keräämiseen tai tietojen keräämisen tarve poistuu (esim. tapaaminen on järjestynyt). Tämä ei koske lakiin perustuvia määräyksiä - erityisesti dokumenttien säilytykselle asetettuja määräaikoja.

8.6. Arvonnat / Erityiskampanjat

Teillä on kotisivullamme mahdollisuus osallistua arvontoihin tai erikoiskampanjoihin. Näihin osallistutte vapaaehtoisesti ja muista nettisivujen tarjouksista riippumatta. Arvontaan osallistumalla välitätte meille sähköpostiosoitteenne (ja mahdollisesti etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, syntymäajan, osoitteen). Tietojen keräämiselle ja tallentamiselle ei ole muuta syytä kuin arvonnan suorittaminen, voittajan ilmoittaminen sekä voiton lähettäminen, mikäli kunkin arvonnan osallistumisehdoissa ei ole muuta ilmoitettu. Oikeusperuste tietojen keräämiseen ja käsittelyyn on DSGVO:n artikla 6, kappale 1.

Muita tietoja ei kerätä tai niiden luovuttaminen on vapaaehtoista.

Osallistujilta edellytetään kuitenkin hyväksyntää sille, että mikäli voitto tulee, arvonnasta kertovassa lehtiartikkelissa on lupa käyttää etunimeä (sukunimestä vain alkukirjain) sekä valokuvia. Säilytämme antamianne tietoja kunnes arvonta on suoritettu loppuun. Tämä ei koske lakiin perustuvia määräyksiä - erityisesti dokumenttien säilytykselle asetettuja määräaikoja.

8.7. Uutiskirjeemme tilaaminen

Nettisivullamme teillä on mahdollisuus tilata yrityksemme uutiskirje. Uutiskirjeessä tiedotamme asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme säännöllisin väliajoin yrityksemme tarjouksista. Uutiskirjettä varten tarvitsemme voimassa olevan sähköpostiosoitteenne sekä tietoja, joiden avulla pystymme todentamaan, että olette kyseisen sähköpostiosoitteen omistaja ja haluatte saada uutiskirjeen. Muita tietoja emme kerää tai tietojen antaminen on vapaaehtoista. Kyseinen henkilö saa ilmoittamaansa sähköpostiin ensimmäisen uutiskirjeen yhteydessä lakiin pohjautuen Double-Opt-in-vahvistuksen. Näitä tietoja käytämme ainoastaan uutiskirjeen lähetykseen emmekä anna niitä kolmannelle taholle. Oikeusperuste tietojen keräämiseen ja käsittelyyn on DSGVO:n artikla 6, kappale 1.

Ilmoittauduttaessa uutiskirjeen saajaksi tallennamme internetpalvelun tarjoajan (ISP) kyseiselle henkilölle antaman ilmoittautumiseen käytetyn IP-osoitteen ilmoittautumishetkeltä sekä ilmoittautumisen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme myöhemmin yhdistää kyseisen henkilön sähköpostiosoitteen mahdollisen väärinkäytön ja turvaamme näin omia toimintojamme. Annettu suostumus tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä niiden käyttö uutiskirjeiden lähettämiseen voidaan perua koska tahansa uutiskirjeen peruutuslinkistä. Vaihtoehtoisesti voitte myös lähettää pyynnön uutiskirjeiden peruuttamisesta suoraan sähköpostilla osoitteeseen info@hymer.com. Siihen asti tapahtunut oikeudenmukaisesti suoritettu tietojenkäsittely jää tämän ulkopuolelle. Säilytämme uutiskirjettä varten meille ilmoittamianne tietoja kunnes irtisanotte uutiskirjeen.

Uutiskirjejäljitys

Uutiskirjeet sisältävät niin sanottuja numeropikseleitä. Numeropikseli on miniatuurigrafiikka, joka upotetaan sellaisiin sähköposteihin, jotka lähetetään HTML-muodossa logitietojen saamiseksi muistiin ja logitietoanalyysin mahdollistamiseksi. Niiden avulla voidaan tehdä tilastollisia arviointeja online-markkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Upotettujen numeropikselien avulla voimme tunnistaa, onko kyseinen henkilö avannut sähköpostin ja milloin ja mitä sähköpostissa olevia linkkejä kyseinen henkilö on avannut.

Tallennamme ja analysoimme tällaiset uutiskirjeiden pikselien kautta kootut henkilöön liittyvät tiedot parantaaksemme uutiskirjeen lähetystä ja sisältöä tulevissa uutiskirjeissä entisestään, jotta ne sopisivat paremmin kyseisen henkilön intresseihin. Oikeusperuste tähän on DSGVO:n artikla 6, kappale 1.

8.8. Avoimet työpaikat /online-haku

Sivuillamme teillä on mahdollisuus saada tietoja avoimista työpaikoista ja /tai lähettää hakemuksia sähköpostitse. Hakijoiden henkilöön liittyvät tiedot (perustiedot, yhteystiedot, liitteet kuten hakukirje, CV, todistukset jne.) kerätään ja tallennetaan hakumenettelyvaiheita varten. Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti. Näin tapahtuu etenkin tapauksissa, jolloin hakija lähettää hakemuksen sähköpostitse tai internetiin liitetyn hakemusportaalin kautta käsittelystä vastaavalle henkilölle. Mikäli hakemuskäsittelijä päättää solmia työsopimuksen hakijan kanssa, tallennamme meille välitetyt tiedot työsuhteen jatkovaiheita varten laissa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Mikäli työnhakijan kanssa ei solmita työsuhdetta, hakemuspaperit hävitetään automaattisesti 6 kk:n kuluttua siitä, kun ilmoitus työnhakijalle on annettu, mikäli tietojen poistamiselle ei ole jotakin muuta oikeutettua estettä. Muu oikeutettu este tässä tapauksessa on esimerkiksi toteennäyttövelvollisuus tasa-arvolain mukaisesta menettelystä. Oikeusperuste tähän on DSGVO:n artikla 6, kappale 1.

Hakijapooli

Online-hauissa teillä on mahdollisuus antaa suostumuksenne nimenomaan siihen, että saamme tallentaa ja huomioida hakemuksenne koskemaan muitakin avoimia paikkoja kuin nimenomaan sillä hetkellä haussa olevaa tointa. Tällä suostumuksella meillä on mahdollisuus ilmoittaa teille uusista teitä kiinnostavista työpaikoista.

9. Tietojen välitys

9.1. Sisäinen tiedon välittäminen, Hymer GmbH & Co. KG:n sisällä

Välitämme tietojanne sisäisesti eri osastoille, kuten esimerkiksi hallinnolle, henkilöstöosastolle, työpaikkaneuvostolle ja palkanlaskennallemme noudattaaksemme sopimuksellisia ja lakisääteisiä velvoitteitamme. Tietojen välittämistä tai tietojenne julkaisemista tapahtuu vain näiden tapahtumien vaatiessa tietosuojamääräykset huomioiden.

9.2. Tietojen välittäminen yritysryhmittymän sisällä

Hymer GmbH & Co. KG toimii maailmanlaajuisesti, vakinainen sijainti- ja hallintopaikka on Saksassa. Meille välittämänne tiedot tallennetaan Saksassa ja niitä välitetään yritysryhmittymän sisällä hallinnollisiin tarkoituksiin. Mikäli tietojenvaihtoa yritysryhmän sisällä tapahtuu, se perustuu sopimuksen täyttymiseen tai nettisivujen käyttöehtoihin. Sen lisäksi meillä voi olla mielenkiintoa välittää näitä tietoja sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin. Mikäli tietojenne käsittely tapahtuu Euroopan ulkopuolella, tietojen välitys tapahtuu kaikkien voimassa olevien tietosuojamääräyksien puitteissa DSGVO:n mukaisesti, eritoten artiklan 44.

9.3. Tietojen välittäminen kolmannelle taholle

Välitämme tietojanne tietyille kolmansille tahoille, jotka tuottavat meille ulkopuolisia palveluja (ns. tilauskäsittelijöitä) käyttääksemme tiettyjä sovelluksia ja palveluja, esimerkkeinä uutiskirjepalvelut, IT-tarjoajat, ohjelmistoagentuurit, letter-shops, verotoimistot, jne. Tiedon välitys ylimääräisille kolmansille tahoille voi tarvittaessa tapahtua velvollisuussyistä (viranomaiset, pankit, sosiaalivakuutusviranomaiset, jne.) Kolmannet tahot käsittelevät tietojanne ainoastaan meidän antamiemme ohjeiden mukaisesti, he eivät myöskään saa antaa tai käyttää tietojanne mainostarkoituksiin, jotka eivät vastaa sovittuja tarkoituksia.

Meidän on paljastettava henkilöön liittyviä tietoja käsitteillä olevan oikeusjutun puitteissa, mikäli laki meitä siihen velvoittaa, tai jos meillä siihen lain mukaan on oikeus. (DSGVO:n artikla 6, kohta 1). Annamme henkilökohtaiset tietonne kolmannelle osapuolelle ainoastaan mikäli:

 • Olette antaneet selvän suostumuksenne siihen DSGVO:n artiklan 6 kappale 1 mukaisesti,
 • die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
 • , mikäli tietojen välittäminen on välttämätöntä DSGVO:n artiklan 6, kappale 1 mukaan oikeusvaatimusten voimaan saattamiseksi, toimeenpanemiseksi tai oikeuksien puolustamiseksi, eikä ole syytä olettaa, että teillä on raskauttavia suojelua vaativia syitä olla välittämättä tietojanne eteenpäin,
 • siinä tapauksessa, että tietojen välittämiselle on DSGVO:n artiklan 6 kappaleen 1 mukaisesti lain edellyttämä velvoite sekä se on DSGVO:n artiklan 6 kappaleen 1 mukaan lain mukaan sallittu kanssanne tehtyjen sopimussisältöjen käsittelemiseksi.

Mikäli tietojenne käsittely tapahtuu Euroopan ulkopuolella, tämä välitys tapahtuu kaikkien DSGVO:n artiklan 44 voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti.

9.4. Tietojen välittäminen kolmannelle valtiolle tai kansainväliselle järjestölle

Välitämme tietojanne EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin (ns. kolmansiin valtioihin) yllä mainittujen syiden vuoksi (tiedonvälitys yritysryhmittymän sisällä (nro 8.2) ja välitys kolmannelle taholle (nro 8.3). Tiedon välittämistä tapahtuu ainoastaan sopimuksellisista tai laillisista syistä tai teidän luvallanne. Tämä välitys tapahtuu noudattamalla kaikkia voimassa olevia tietosuojalakeja ja erityisesti DSGVO:n artiklan 44 mukaisesti, etenkin jo Euroopan komissiossa säädettyjen kohtuullisuuspäätösten tai tiettyjen takuiden (esim. vakioidut tietoturvaklausuulit, jne.) vuoksi.

Siirtäminen kansainväliselle organisaatiolle ei tapahdu.

10. Automatisoitu päätöksenteko mukaan lukien profilointi

Vastuuntuntoisena yrityksenä luovumme automaattisesta päätöksenteosta tai profiloinnista.

11. Tallennuksen kesto

Säilytämme tietojanne periaatteessa niin kauan, kuin se on tarpeen palvelujemme tuottamiseksi tai mikäli Euroopan direktiivien ja asetusten laatijat tai muut lakien ja määräysten asettajat sitä edellyttävät tietojenne kanssa työskenteleviltä alaisiltamme. Muissa tapauksissa poistamme henkilöön liittyvät tietonne tallennuksen syyn poistumisen jälkeen, poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on pakko tallentaa oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi (esim. taltioimme verohallinnon ja yritysten dokumentointivelvoitteiden täyttymiseksi dokumentteja, kuten sopimuksia ja laskuja tietylle aikakaudelle).

12. Tekninen turvallisuus

Hymer GmbH & Co. KG:lla on käytössään teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä, jotka suojaavat meidän hallinnoimiamme tietoja teistä mahdollisten manipulaatioiden, tappioiden, häiriöiden tai kolmannen tahon hyökkäyksen varalta. Turvatoimiamme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä. Tällä sivustolla käytetään turvallisuussyistä SSL-salausta (Secure Socket Layer) kulloinkin voimassa olevan ja selaimenne tukeman korkeimman salaustason muodossa ja suojaamme näin luottamuksellisten tietojen turvaamisen, kuten esimerkiksi tiedustelut, joita lähetätte meille sivuston liikkeenharjoittajan ominaisuudessa. Pääsääntöisesti kyseessä on 245- bittinen koodaus. Mikäli selaimenne ei tule 256-bittistä koodausta, käytämme sen sijaan 128-bittistä teknologiaa. Jos sivustomme selaimen osoiterivin http:// vaihtuu muotoon https:// tunnistatte siitä sekä selaimenne lukkosymbolista, että yksittäinen sivu näkyy koodattuna.

Kun SSL-koodaus on aktivoitu, ei kolmas osapuoli voi lukea meille välittämiänne tietoja.

13. Käsittelyn oikeusperuste

DSGVO:n artikla 61 toimii yrityksemme oikeusperusteena käsittelyvaiheissa, joissa pyydämme suostumuksen jotakin tiettyä käsittelytarkoitusta varten.

Mikäli henkilöön liittyvien tietojen käsittelyä vaaditaan sellaisen sopimuksen täyttymiseen, jonka osakaspuoli kyseinen henkilö on, kuten esimerkiksi käsittelyvaiheisiin, jotka liittyvät tavaroiden toimitukseen, muun palvelun tai vastapalvelun tuottamiseen, silloin käsittely pohjautuu DSGVO:n artiklaan 61. Sama pätee käsittelyvaiheisiin, joita vaaditaan esisopimuksellisten toimenpiteiden läpi viemiseen, kuten tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvissä tiedusteluissa.

Mikäli yrityksellämme on oikeudellinen velvoite, joka edellyttää henkilöön liittyvien tietojen käsittelyä, kuten esimerkiksi verovelvollisuuksien täyttäminen, käsittely perustuu DSGVO:n artiklaan 61. Harvoissa tapauksissa henkilöön liittyvien tietojen käsittelyä vaaditaan suojaamaan kyseessä olevan henkilön tai muun luonnollisen henkilön elintärkeitä intressejä. Näin olisi esimerkiksi tapauksessa, jolloin vierailija loukkaantuisi yrityksessämme, jonka seurauksena hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot pitäisi antaa eteenpäin lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle taholle. Tämä tietojen välitys perustuisi DSGVO:n artiklaan 61.

Lopulta käsittelytoimet voisivat perustua DSGVO:n artiklaan 6I. Tähän oikeusperusteeseen pohjautuvat sellaiset käsittelyvaiheet, joita ei voida koota edellä mainittuihin oikeusperusteisiin, kun käsittelyä vaaditaan yrityksemme tai kolmannen tahon oikeudenmukaisen intressin säilyttämiseksi, mikäli kyseisen henkilön intressit, kansalaisoikeudet ja kansalaisvapaudet eivät ole suuremmat. Mikäli henkilöön liittyvien tietojen käsittely pohjautuu DSGVO:n artiklaan 61, oikeutettu intressimme on toteuttaa liiketoimintamme kaikkien työntekijöidemme ja asiakkaidemme hyvinvoinnin hyväksi.

Lakiin ja sopimukseen perustuvat määräykset henkilöön liittyvien tietojen kokoamiseen; vaadittavuus sopimuksen päätökseen, kyseisen henkilön velvollisuus antaa henkilöön liittyviä tietoja tiedoksi, mahdolliset seuraamukset tietojen antamatta jättämisestä

 

Haluamme tehdä teille selväksi, että henkilöön liittyvien tietojen antaminen on osittain laissa määrätty (esim. verotiedot) tai voivat olla seurausta sopimuksellisista järjestelyistä (esim. tiedot sopimuskumppanista). Silloin tällöin voidaan edellyttää sopimuksen allekirjoittamiseen, että kyseinen henkilö antaa käyttöömme henkilöön liittyviä tietoja, jotka sen seurauksena on käsiteltävä meillä. Kyseinen henkilö on esimerkiksi velvollinen ilmoittamaan meille henkilöön liittyviä tietoja, kun yrityksemme solmii henkilön kanssa sopimuksen. Henkilöön liittyvien tietojen antamatta jättäminen voi johtaa siihen, että sopimusta kyseisen henkilön kanssa ei voida solmia. Henkilöön liittyvien tietojen antamiseksi kyseisen henkilön on käännyttävä jonkun työntekijämme puoleen. Työntekijämme selvittää kyseiselle henkilölle yksityiskohtaisesti, perustuuko henkilöön liittyvien tietojen kerääminen lakiin vai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen tai vaaditaanko niitä sopimuksen allekirjoittamiseen, onko kyseessä velvollisuus tietojen luovuttamiseen ja mitä seurauksia tietojen luovuttamatta jättämisestä seuraa.

14. Huomautus alaikäisiin liittyen

Lapset, jotka eivät vielä ole täyttäneet 18, eivät saa ilmoittaa henkilöön liittyviä tietojaan Hymer GmbH & Co. KG:lle ilman vanhemman/kasvattajan suostumusta.

15. Kyseisen henkilön oikeudet

Teillä on oikeus pyytää tietoa tallentamistamme päivämääristä, päivien kestosta, tarkoitusperistä sekä tallentamisen oikeusperusteesta sekä niiden lähteestä, samoin kuin kenelle tiedot on välitetty. Väärät päivämäärät on mahdollisuus oikaista, epäluotettavasti tallennetut tai tarpeettomiksi käyneet tiedot poistettava. Tämän lisäksi kyseisellä henkilöllä on oikeus esittää vastalauseensa, rajoittaa tietojen käsittelyä sekä oikeus tiedon siirrettävyyteen. Tiedot laaditaan pyynnöstänne. Tämä tieto on maksuton. Teillä on lisäksi mahdollisuus jättää valitus suoraan valvontaviranomaiselle.

16. Tietojenkäsittelyyn liittyvän suostumuksenne peruminen

Tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia ainoastaan nimenomaisella luvallanne. Teillä on mahdollisuus milloin tahansa perua antamanne suostumus. Tähän riittää vapaamuotoinen ilmoitus Hymerin tietosuojaan osoitteella datenschutz@hymer.com.

17. Vastuussa olevan tahon ja ulkopuolisen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat Vastuunalainen taho:

Vastuunalainen taho:

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstr. 19
88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 999 0
E-Mail: datenschutz@hymer.com

Ulkopuolisen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 / 94921-01
E-Mail: fischerkeller@ddsk.de

Evästeiden ilmoitus

Esitteet
Myyjän haku
Konfiguraattori