Sekretesspolicy

Vi glädjer oss över besöket på vår websida och ert intresse för vårt företag samt våra produkter. Hymer GmbH & Co. KG hanterar dina privata uppgifter enligt gällande regelverk, och vi vill att du ska trivas när du besöker vår hemsida. Därför är skyddet av dina personliga rättigheter och integritet vid behandling av personuppgifter också något som vi behandlar i våra affärsprocesser.

Följande riktlinjer för dataskydd täcker både den nu gällande rättsliga ramen enligt federal databeskyddslagen (BDSG) samt de globala giltiga bestämmelserna i EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Vi behandlar personuppgifter som samlas in när du besöker våra webbplatser, i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, särskilt enligt GDPR. Dina uppgifter kommer varken att publiceras av oss eller vidarebefordras till tredje part utan tillstånd. Nedan förklarar vi vilka data vi samlar in under ditt besök på våra webbplatser och hur de används.

Hymer GmbH & Co.KG -websidor kan innehålla länkar till andra operatörers websidor, vilka inte omfattas av denna datapolicy. Vi varken vet vilken information som dataoperatörerna av dessa sidor registrerar, inte heller har vi något inflytande över denna. Information gällande detta finns i datapolicy för de respektive websidorna.

 1. Begreppsbestämning
 2. Anonym dataregistrering
 3. Användande av Cookie-Tracking
 4. Retargeting/Remarketing
 5. Omvandlingsmätning på vår hemsida
 6. Google-applikation
 7. Vårt utbud av sociala medier på olika plattformar
 8. Tjänster på webbplatsen
 9. Överföring av data
 10. Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling
 11. Hur länge sparad data sparas
 12. Teknisk säkerhet
 13. Rättsliga grundvalar för bearbetningen
 14. Anteckning för minderåriga
 15. De berördas rättigheter
 16. Återkallande av samtycket för databearbetning
 17. Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen

1. Begreppsbestämning

Dataskydd utgår från termologin i Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • “Personuppgifter“ är all information om en eller flera identifierbara naturliga personer (i följande ”berörd person “) (Art. 4 Nr. 1 GDPR). Till personuppgifter räknas information som för- och efternamn, adress och födelsedatum, kontaktdata (telefonnummer, E-postadress), faktureringsdata (bankdata) m m.
 • “Bearbetning“ är varje med eller utan hjälp automatiserat förfarande eller efterföljande förfarande i sammanhang med personuppgifter som insamlats och registrerats, administrerats, sparats, anpassats, förändrats, sorterats, utvärderats, används, offentliggjorts genom överföring, spritts eller på annat sätt tillhandahållits, jämförts, inskränkts, raderats eller förstörts.
 • “Berörda personer“ är alla identifierbara naturliga personer, vars personuppgifter, bearbetas av operatören eller av annan person som fått i uppdrag därför.
 • ”Ansvarig“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ, som ensamt eller tillsammans med andra avgör syftet och bearbetandet av den personrelaterad datan. När syftet och medlen för bearbetandet bestäms av unionsrätten eller medlemsländernas lagstiftning kan kriterierna för utseendet av den ansvarige ske enligt unionsrätt respektive de enskilda medlemsländernas lagstiftning.
 • “Registerförare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ, som på uppdrag av den ansvarige bearbetar personuppgifter.
 • “Mottagare“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ som offentliggör personuppgifter, oberoende av om det rör sig om en tredje part eller inte. Myndigheter, som inom ramen för särskild bemyndigande bearbetar data som innehåller personuppgifter, enlig unionsrätten eller nationell rätt, betraktas emellertid inte som mottagare.
 • “Tredje part“ är en naturlig eller juridisk person, myndighet, inrättning eller annat organ, undantaget den berörde personen, den ansvarige och uppdragsbearbetaren , den person, som är direkt underställd den ansvarige eller den som av uppdragsbearbetaren fått rätt att bearbeta personuppgifterna.
 • “Samtycke“ är varje av den berörde personen frivilligt ,i det särskilda fallet, klart avgivna viljeyttring i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, med vilken den berörde personen manifesterar att hin är införstådd med bearbetningen av de aktuella personuppgifterna.

Registrering och bearbetning av personuppgifter

Det är möjligt att besöka våra websidor utan att ange några personuppgifter. Om ni vill ta del av vårt företags särskilda service via vår internetsida, kan det emellertid vara nödvändig att ange vissa personuppgifter. När det är nödvändigt att bearbeta personuppgifter och det inte finns någon laglig grundval därför, inhämtar vi alltid först den berörde personen samtycke.

2. Anonym dataregistrering

Man kan besöka vår websida utan att ange några personuppgifter. När man öppnar en internetsida (server-log-filer) sparas automatiskt exempelvis namnet på Internet Service Providers, det använda operativsystemet, websidan från vilken besöket görs, datum och besökets tid eller namnet på den aktuella filen, samt av säkerhetsskäl, t. ex. för hågkomst av angrepp på vår websida, den använda datorns IP-adress för en period av 7 dagar. Dessa uppgifter används bara för att förbättra våra erbjudanden och går inte att återkoppla till någon särskild person. Uppgifterna samkörs inte heller med andra personuppgifter. Rättslig grundval för dataprocessandet är Art. 6 stycke 1 GDPR. Vi bearbetar och använder den insamlade data för följande syften: 1. Tillhandahållandet av Hymer GmbH & Co. KG websidor, 2. Förbättrandet av våra websidor 3. Upptäckande och förhindrande av fel/felfunktioner samt missbruk av websidor. Denna databearbetning sker för att vi skall kunna uppfylla användaravtalet för Hymer GmbH & Co. KG websidor. Vi har ett legitimt intresse av att säkra funktionaliten och det felfria användandet av Hymer GmbH & Co. KG websidor samt att dessa uppfyller användarnas krav och önskemål.

3. Användande av Cookie-Tracking

För att göra besöket på vår websida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner använder vi på våra websidor så kallade cookies. Det rör sig om väl beprövad internetteknologi för lagring och hämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare av Hymer GmbH & Co. KG websidor. Cookies är små textfiler, som finns på användarens enhet och med vars hjälp man bl. a. kan spara användarens inställningar. På så sätt kan våra websidor visas i ett format som är anpassat till användarens dator. Några av våra cookies raderas efter att browseranvändandet avslutats, ( så kallade sessionscookies). Andra cookies förblir på användarens dator, med dem kan vi eller de företag som vi samarbetar med, känner igen er browser vid nästa besök (så kallade varaktiga cokies). Man kan ställa in browsern så att man informeras om användandet av cookies och godkännande av dess användande eller godkännandet av cookies för vissa fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Vidare kan man i efterhand radera cookies i för att ta bort data från websidor som finns på den aktuella datorn. Hur detta görs beskrivs på internet. Deaktivering av cookies kan leda till att av funktionalitet för Hymer GmbH & Co. KG websidor inskränks.

Deaktivering eller borttagande av cookies (Opt-Out)

Med varje webbrowser kan man inskränka användandet av cookies eller radera desamma. Ytterligare information finns på följande websidor:

4. Retargeting/Remarketing

4.1.Retargeting/Remarketing av Facebook Netzwerks

Våra sidor inkluderar remarketingtaggar från Facebook sociala nätverk, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker våra sidor skapar remarketingtaggarna en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook tar emot informationen som du har besökt vår webbplats med din IP- adress. Som ett resultat kan Facebook tilldela besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Dessutom kan vi använda Facebook för att skapa en så kallad Facebook Lookalike Audience - en målgrupp av människor som har vissa kriterier gemensamt med besökare på vår webbplats. Det gör det möjligt för oss att nå nya människor som ännu inte interagerar med vårt företag men som sannolikt kommer att vara intresserade av våra produkter. Vi kan använda denna information för visning av Facebook- annonser. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte är medvetna om innehållet i de överförda uppgifterna och deras användning av Facebook. Mer information finns i Facebook: s sekretesspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om du inte vill samla in data via anpassad målgrupp kan du avaktivera det här.

4.2.Retargeting/Remarketing av ORTEC Adscience B.V.

Hymer GmbH & Co. KG använder ny teknik för ORTEC Adscience B.V., Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam ("ORTEC Adscience"). Detta gör det möjligt att ta itu med användare av Hymer GmbH & Co. KG webbplats riktad med personlig, riktad reklam, som redan är intresserade & Co. KG erbjuder Hymer GmbH. Införandet av reklammaterialet baseras på en cookiebaserad analys av tidigare användarbeteende, men ingen personlig data lagras.

I fall av retargeting teknik en cookie sparas på användarens dator eller mobila enhet för att spela in anonyma uppgifter om intressen och för att anpassa reklamen individuellt till den lagrade informationen. Dessa cookies är små textfiler som lagras på användarens dator eller mobilenhet. Som ett resultat får användaren annonser som sannolikt kommer att motsvara respektive produkt- och informationsintressen.

Du har möjlighet att permanent välja bort cookies via en opt-out på ORTEC Adscience-webbplatsen. För att göra detta klickar du på länken "Klicka här för att välja bort" längst ner på sidan: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/.

Om du aktiverar länken kommer du att hämta och installera en plugin för webbläsare som hindrar att data samlas in. Att stänga av alla cookies kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte längre kan utföras.

Ytterligare information och integritetspolicy avseende ORTEC Adscience finns här: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/.

5. Omvandlingsmätning på vår hemsida

5.1.Användande av Bing-Ads

Vi använder Universal Event Tracking (UET) från Microsoft Bing Ads. Denna service ställs till förfogande av Microsoft Corporation (”Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Med dess hjälp kan man följa hur användarnas aktiviteter på våra websidor leder till en Microsoft-Bing–annons. Om användare via en sådan annons kommer till vår websida sätts en cookie på den aktuella datorn.

På vår websida är en Bing UET-Tag integrerad. Det är en kod som i förbindelse med cookien sparar ej personrelaterade uppgifter om hur websidan används. Det är bland annat besökstiden på websidan, vilka områden som öppnats och över vilka annonser användaren kommit till den aktuella websidan. Bing-Ads sparar inte någon personbunden information. Den insamlade datan överförs av Microsoft till USA och sparas där maximalt 180 dagar. Man kan förhindra insamlandet och bearbetningen av den med cookies framtagna webrelaterade datan genom att deaktivera sättandet av cookies. Detta kan leda till att websidans funktioner inskränks. Ytterligare information om Bings analystjänst finns på Bing Ads websidan på: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2. Ytterligare information om Microsoft och Bings datasäkerhet finns i Microsofts dataskydsbestämmelser på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

5.2.Omvandlingsmätning med Facebook-aktivitetspixeln

Med ditt samtycke använder vi "Visitors Action Pixel" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") på vår hemsida. Med hjälp kan vi spåra användarnas åtgärder efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Så vi kan spåra effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte personuppgifterna för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook, som vi informerar om enligt vår kunskap. Facebook kan ansluta dessa uppgifter till sitt Facebook-konto och även för egna reklamändamål, enligt Facebooks policy för datainvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan aktivera Facebook och dess dotterbolag att visa annonser på och av Facebook. Det kan också lagras för dessa ändamål, en cookie på din dator. Detta samtycke kan endast deklareras av användare som är äldre än 18 år.

6. Google-applikation

6.1.Användande av Google Analytics

Denna websida använder funktioner från Google Analytics. Operatörens adress är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics använder så kallade “Cookies “, textfiler, som lagras på datorn och med vars hjälp man kan göra användaranalyser. Den av cookies sammanställda informationen om hur ni använt/besökt websidan (inklusive IP-adressen) skickas till en Google-server i USA där den också sparas. Google använder informationen för att utvärdera av besöken och aktiviteterna på websidan. Dessa sammanställs i Reports för operatören med syfte att sammanföra användandet av internet och websidan., När lagen så föreskriver eller när tredje part bearbetar den aktuella data på uppdrag av Google kan Google också i vissa fall överföra informationen till tredje part.

Förhindrande att cookies lagras

Man kan genom en inställning i browsers programvara förhindra att cookies sparas. Vi rekommenderat att ni emellertid inte utnyttjar websidan alla inställningsmöjligheter Med användandet av denna websida förklarar ni att ni är införstådd med Googles bearbetning av era personuppgifter på det sätt och med det syfte som tidigare beskrivits.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktion IP-anonymisering på websidan. På så sätt förkortar Google er IP-adress, som kommer från något medlemsland i EU eller i ett land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innan överföringen till USA.

Invändning mot datainsamling

När man inte vill att Google vid öppnandet av sidor registrerar datan i browsern, finns en länk till Opt-Out för Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Denna Plug-in förhindrar att browsern laddar ned Analytics-Code, så att Google därefter inte får någon data från den öppnade sidan. Plug-in finns bara för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Ytterligare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på https://www.google.com/analytics/terms/se.html resp. på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Denna Plug-in förhindrar att browsern hämtar in Analytics-Code, så att Google inte får någon daten när sidan öppnas. Plug-in finns för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar browsern Google Analytics-Skript efter installation. Vi rekommenderar att man på Google Analytics websida matar in koden ”gat. anonymizeIp “, så att de insamlande IP-adresserna blir anonyma (så kallade IP-döljning).

Om du inte vill samla in data via Google Analytics kan du deaktivera den här.

Google Analytics demografiska kännetecken

Websidas använder Google Analytics funktion “demografiska kännetecken”. Med den kan man göra sammanställningar om användarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles användarreklam samt av besöksdata från externa operatörer. Dessa uppgifter kan inte sammankopplas med någon enskild person. Köpskydd önskas kan funktionen deaktiveras med inställningsfunktionen i det aktuella Google-kontot. Insamling av personrelaterade data av Google Analytics kan i förhindras under rubriken “Invändning mot datainsamling”.

6.2.Användande av Google Remarketing

Denna websida använder Google Remarketing Teknologi från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; “Google“). Det är en Retargetingteknologi med vars hjälp man vid besök på vår websida individuellt kan vända sig mot användaren, i form av riktad reklam från Googles reklamnätverk. Reklamen aktiveras med så kallade cookies. För detta ändamål placeras cookies på datorn, med vars hjälp externa operatörer, inklusive Google, registrerar, vilka websidor som ni besökt. Med hjälp av denna information kan vi senare placera reklam på andra websidor som ni besöker. Besöken kan exempelvis ske med Googles sökfunktion eller Googles nätverk. Ytterligare information om Googles datasäkerhet och Remarketing-funktioner finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Man kan också här deaktivera cookiesfunktionen med en browsersinställning och/eller motsäga datainsamlandet inom ramen för Google Remarketing. Detta sker på https://www.google.com/policies/technologies/ads/ widersprechen.

6.3.Användande av Google AdWords

På vår websida använder vi Google Conversion Tracking, en analystjänst från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; ”Google“). Google AdWords placerar en cookie på användarens dator (”Conversion Cookie“), är det finns en Google-annons på vår websida. Dessa cookies förlorar efter 30 dagar sin giltighet och kan intet användas för personlig identifiering. Om ni har besökt några av våra sidor vars cookies fortfarande är giltiga kan vi och Google se att någon klickat på reklamfönstret och ni vidarebefordras till vår sida. Varje AdWords-kund har en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas websidor. Den med Conversion-cookies insamlade informationen används för att ta fram Conversion-statistik för de AdWords-kunder som valt Conversion-Tracking. AdWords-kunderna informeras om antalet användare, som klickat på kundens reklamfönster och därefter vidarebefordras till en sida med Conversion-Tracking-Tag. Man får emellertid ingen information, med vars hjälp det vore möjligt att personligt identifiera användaren. Om man inte vill ta del av tracking kan detta förhindras genom att användaren motsäger sig detta. Det görs, med en särskild programvara i browserns inställning (deaktiveringsfunktion). De kommer därefter inte att finnas med i Conversion-Tracking-statistiken. Närmare information om användningsvillkor och datasäkerhet finns på: http://www.google.de/policies/privacy/.

6.4.Användande av Google Maps

Vi använder Google Maps för kartor och vägbeskrivningar. Google Maps ägs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Med användandet av denna websida förklarar ni er införstådd med att Google eller dess representant eller externa operatörer samlar in, bearbetar och använder automatiskt insamlade data samt de av er inmatade uppgifterna. Användningsvillkoren för Google Maps finns på: https://www.google.com/help/terms_maps/. Utförlig information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjlighet samt dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy .

6.5.Användande av Google Doubleclick

Vi använder Doubleclick från Google. Det är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Doubleclick by Google använder cookies för att aktivera relevanta reklamfönster. Er browser sammankopplar en pseudonym, som identifikationsnummer (ID), för att kontrollera, vilken reklam som visades i er browser och vilka fönster som öppnats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användandet av Doubleclick-cookies gör det möjligt för Google och dess partnerwebsidor att publicera reklam utgående från tidigare besök på våra eller andra websidor i Internet. Den med cookies insamlade informationen överförs av Google till en server i USA där den också utvärderas och sparas. Google överför bara data till tredje part när lagen så tillåter eller köpskydd sker inom ramen för dataprocessandet. Det är uteslutet att Google samkör datan med annan registrerade data. Man kan förhindra sparandet av cookies med en inställning i browsers programvara; vi understryker emellertid att det kan leda till att det inte längre går att helt ut använda websidornas alla funktioner. Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens och valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy.

Om du inte vill ha dataöverföring via DoubleClick kan du avaktivera det här.

6.6.Användande av Google Tag Manager

Websidan använder Google Tag Manager. Med denna tjänst kan man förvalta Webbsite-Tags. Google Tool Manager implementeras bara tags. Det innebär: Det används inte några cookies och inga personuppgifter registreras. Google Tool Manager ersätter andra tags, som i vissa fall registrerar data. Google Tag Manager använder emellertid inte denna datan. Har man på domän- eller cookie-nivå gjort en deaktivering, så består alla tracking-tags, förutsatt att dessa implementeras med Google Tag Manager. Utförliga information finns i datasäkerhetscentret i google.de: information om transparens, valmöjligheter och dataskydsbestämmelser finns på https://policies.google.com/privacy.

6.7.Användande av Google reCAPTCHA

Vi använder tjänsten reCAPTCHA. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter Google). Vi använder detta för att säkerställa tillräcklig datasäkerhet vid inlämning av formulär. Den här tjänsten används för att identifiera om indata utförs av en person eller om det bearbetas av datorn. Följande data används: IP-adressen för webbplatsens besökare, varaktigheten, datum och tid för begäran, tolkningsdata för din webbläsare och operativsystemtyp som används, data om ditt Google-konto (om du är inloggad), musrörelser på reCAPTCHA områden och de uppgifter som du behöver för att identifiera bilder. Dessa data överförs till en server i företaget Google Inc. och lagras där. Behandlingen av dina uppgifter sker på grundval av ditt frivilliga medgivande i enlighet med art. (a) GDPR.

Google Inc: s avvikande integritetspolicy gäller. Mer information hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se; Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se eller https://myaccount.google.com/.

7. Vårt utbud av sociala medier på olika plattformar

Vi har olika onlineutbud på sociala mediaplattformar (t.ex. fansajter), som innehåller information om Hymer GmbH & Co. KG och gör det möjligt för oss att komma i kontakt med dig. Vi vill påpeka att vi inte har något inflytande på bearbetningen av de personuppgifter som finns på dessa plattformar. Det är bara plattformsoperatörna som har full kännedom om den överförda datan och dess användande.
När du besöker en plattform sparas som regel cookies i din browser.
Även när du inte direkt är registrerad på den aktuella plattformen kan det förekomma att data registreras. Vi kan inte bedömma i vilken mån den aktuella datan hamnar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Bearbetningen av de personuppgifter som finns på plattformarna sker enligt Art. 6 stycke. 1, bokstav f) GDPR. Vi vill på olika sätt presentera Hymer GmbH & Co. KG och på så sätt optimera kommunikations-möjligheterna med våra kunder.
Den rättsliga grunden är (efter att du gentemot plattformsoperatören gett ditt samtycke till databearbetningen) Art. 6 stycke. 1 bokstav a) GDPR.
Av plattformsoperatören får du utförlig information om databearbetningen, invändningar och informationsmöjligheter. Vidare informeras om de olika plattformarna och operatörernas dataskyddsregler.

7.1.Facebook

Leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Dataskyddsförklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/
Cookie-information: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Särskild information om Facebooks fansajter:
Efter att du besökt någon av Facebooks fansajter bearbetar Facebook dina personuppgifter (Facebook Insights). Facebook sänder i anonymiserad form denna data till oss inom ramen för Facebook Insights. Den anonymiserade datan är statistisk data över våra fansajt-abonnenter.
Vidare får vi av Facebook information om din profildata när du interagerar med oss eller vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer, kontaktar oss via Facebook eller bara följer vår sida.

7.2.Twitter

Leverantör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Dataskyddsförklaring: https://twitter.com/privacy?lang=de
Opt-Out: https://twitter.com/personalization
Särskild Information om Twitters företagsprofiler:
Efter att du har besökt någon av Twitters företagsprofier bearbetar Twitter dina personuppgifter. Twitter skickar datan till oss i anonymiserad form inom ramen för Twitter-Analytics. Den anonymiserade datan är abonnentstatistisk.
Vidare får vi av Twitter ditt profilnamn när du interagerar med oss eller vår sida eller tweets, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), gör en retweet, svarar eller följer våra sida.

7.3.Google+/YouTube

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Dataskyddsförklaring: https://policies.google.com/privacy
Cookie-information: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
Opt-Out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ
Särskild information om YouTube-Accounts eller -kanaler:
Efter att du besökt någon YouTube-sida bearbetar YouTube din personrelaterade data. YouTube överför datan därefter i anonymiserad form till oss inom ramen för YouTube STUDIO- Nutzung. Den anonymiserade datan är statistisk data över våra kanalabonnenter.
Vidare får vi från YouTube användarnamnet för din ”Google+“-profil, när du interagerar med oss respektive vår sida, exempelvis videos, skriver kommenterar eller abonnerar på vår kanal.

7.4. Vimeo

Leverantör: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
Dataskyddsförklaring: www.vimeo.com/privacy 
Opt-Out: https://vimeo.com/cookie_policy
Särskild Information om Vimeo-Accounts och -kanaler: Efter att du besökt någon av Vimeos sidor bearbetar Vimeo dina personuppgifter. Vimeo skickar oss sedan dessa i anonymiserad form. Vi har bara tillgång till statistisk data, som emellertid inte är av personrelaterad karaktär. Den statistiska framställningen omfattar följande områden: geografisk data (land, region/delstat/kanton och stad) och särskid data såsom användandet av desktop, mobiltelefon, surfplatta eller TV.
När du interagerar med oss informeras vi om ditt profilnamn. Det sker på så sätt att data överförs om din interaktion och det aktuella tidsförloppet, som följande data: Plays (antal videouppladdningar), Finishes (antal färdigspelade videor), antal Likes och Comments (kommentarer).  Vidare får vi statistik om videos som delats på annan social media som Facebook, YouTube, Twitter eller LinkedIn och anonymiserad data om din interaktion och aktiviteter på dessa plattformar.

7.5.Instagram

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Dataskyddsförklaring: https://help.instagram.com/155833707900388
Cookie-Information: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Särskild Information om Instagramprofiler:
Efter att du besökt någon av våra Instagramprofiler bearbetar Instagram dina personuppgifter. Instagram skickar oss därefter denna data i anonymiserad form inom ramen av Instagram Insights. Denna anonymiserade data är statistisk data över våra profilabonnenter.
Vidare får vi från Instagram ditt användarnamn när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida.

7.6.LinkedIn

Leverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Dataskyddsförklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Särskild information om LinkedIns företagssidor:
Efter att du har besökt någon av våra företagssidor bearbetar LinkedIn dina personuppgifter. LinkedIn skickar därefter denna data i anonymiserad form till oss inom ramen för LinkedIn-Analytics. Den anonymiserade datan är statistisk data om våra abonnenter.
Vidare får vi från Linkedin ditt profilnamn, när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida.

7.7.Xing

Leverantör: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
Dataskyddsförklaring: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Särskild Information om Xings företagsprofil:
Efter att du besökt någon av Xings företagsprofiler bearbetar Xing dina personuppgifter.
Vi får av Xing ditt profilnamn när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis gör inlägg, kommenterar eller följer vår profil.

8. Tjänster på webbplatsen

8.1.Registrering på internetsidan

Man kan registrera sig på vår internetsida. Efter avslutad registrering kan vi erbjuda innehåll eller tjänster som bara är tillgängliga för registrerade användare. Följande data registreras: titel, för- och efternamn, E-postadress, telefonnummer, adress, etc. Uppgifterna som är markerade, som obligatoriska fält, behövs för registreringen. Andra uppgifter är frivilliga och kan köpskydd önskas återkallas.

Med registreringen på vår internetsida sparas därefter den av Internet-Service-Provider (ISP) till den berörde personen tilldelade IP-adressen, datum samt tidpunkten för registreringen. Sparandet av uppgifterna sker för att förhindra eventuellt missbruk av våra tjänster. Datan kan användas för att klara upp brott. Därför är sparandet nödvändig för vårt eget skydd. Datan vidareförmedlas inte till tredje part, om så inte framgår av lagar eller förordningar eller förmedlingen sker för att klara upp ett brott.

Registrerade personer kan, när de så önskar, ändra de angivna personuppgifterna eller fullständigt radera dessa, om det inte står i strid mot den i lag föreskrivna uppbevaringsfrist.

8.2.Kontaktformulär/förfrågningar

Man kan på vår sida skicka förfrågningar till oss genom att fylla i ett kontaktformulär. Uppgifterna från kontaktformuläret (frågeställningen, beträffanderubriken och datum) inklusive den angivna kontaktdatan (namn, efternamn, företag, telefonnummer och E-post) används för att besvara frågan och sparas av oss, för eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt samtycke. Rättslig grundval för insamlandet och bearbetningen av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.

Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet eller att anledningen för datasparandet bortfaller (exempelvis att frågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna – berörs inte.

8.3.Registreringsformulär körsäkerhetsutbildning

På vår hemsida har du möjlighet att registrera dig för körsäkerhetsutbildning via onlineformuläret. För genomförandet av körsäkerhetsutbildningen har vi beställt BKP GmbH, Münchner Str. 24, 85774 Unterföhring.

För att anmäla sig till förarens säkerhet utbildning din data från kontaktformuläret kommer (föremål för din förfrågan Föremål för din begäran och datum), inklusive antalet dig där kontaktinformation (titel, förnamn, efternamn, företag, adress, telefonnummer och e-post) för att behandla ansökan och När det gäller uppföljningsfrågor som lagras hos oss och vidarebefordras till arrangören. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av data är artikel 6.1 GDPR.

De uppgifter du angav i registreringsformuläret kommer att förbli med oss tills du ber oss ta bort återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet för datalagring utelämnas (t.ex.. När efter avslutad behandling av ansökan). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

Vi har ingen inverkan på data som samlats in av organisatören bortom registreringsformuläret. Vänligen kontakta arrangören direkt.

8.4.Avtal om provkörningar och tider för rådgivning

Du kan avtala tid för en provkörning och/eller en rådgivning via vår webbplats. För detta ändamål insamlas de personuppgifter som krävs för detta och överförs till den återförsäljare du har valt: Namn, e-postadress, önskad fordonstyp, i den mån du vill att din valda återförsäljare ska kontakta dig per telefon, kommer dessutom ditt telefonnummer att samlas in och överföras som frivillig information. Som en allmän garanti för att mötet kommer att genomföras enligt överenskommelse, skickar vi en bekräftelse samt en påminnelse om den avtalade tiden.

Denna insamling, lagring och överföring av uppgifterna sker på grundval av ditt frivilligt givna samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 stycke 1 (a) i samband med artikel 7 i GDPR. Detta samtycke kan du när som helst med framtida verkan återkalla på op datenschutz@hymer.com eller via post Hymer GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Holzstr. 19, 88339 Bad Waldsee, Tyskland. Dessutom kan du även göra dina rättigheter gällande gentemot återförsäljaren. För detta ändamål, kontakta den återförsäljare du har valt.

8.5.E-postkontakt

När ni med E-post skickar förfrågningar eller ber om information, sparas de aktuella uppgifterna (E-postadress, innehåll, beträffanderubrik och datum) inklusive angivna kontaktdata (namn, efternamn och om så behövs telefonnummer och adress) för att kunna bearbeta ärendet eller användas för uppföljningsfrågor. Datan vidareförmedlas inte utan ert uttryckliga samtycke. Art. 6 stycke 1 GDPR är den rättslig grundvalen för registrering och bearbetning av data.

Vi vill informera om att E-posten under överföring kan läsas eller förändras av obehöriga. Hymer GmbH & Co. KG använder särskild programvara för att filtrera bort oönskad E-post (spamfilter). Med spamfiltret filtreras denna E-post bort. Den i kontaktformuläret inmatade datan förblir hos oss, tills dess att man ansöker om radering, återkallar samtycket för sparandet eller att anledningen för datasparandet bortfaller (exempelvis att efter att förfrågan besvarats). Tvingande lagar och förordningar – särskilt uppbevaringsfristerna – berörs inte.

8.6.Tävlingar/Erbjudanden

På vår webbplats har du möjlighet att delta i tävlingar och / eller kampanjer. Härmed deltar du frivilligt och oberoende av övriga erbjudanden på vår hemsida. När du anmäler dig till tävlingen, vänligen ange din e-postadress (och ditt för- och efternamn, telefonnummer, födelsedatum, adress). Syftet med undersökningen är - om inte annat anges i villkoren för deltagande av respektive lotteri / respektive åtgärd - prestation av lotteriet och bestämning av vinnaren och sändning av priset. Den rättsliga grunden är artikel 6 (1) GDPR. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller endast på frivillig basis.

Deltagarna håller dock med om vinst för redaktionella texter för att ge förnamn (efternamn endast med första bokstaven) inklusive bilder.

Vi lagrar de uppgifter du gav endast tills tävlingen har slutförts. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

8.7.Abonnement av Newsletter

På vår websida kan man abonnera på vårt företags Newsletter. I detta informerar vi våra kunder och affärspartner regelbundna om företaget och dess erbjudanden. För att kunna avsluta ett abonnemang måste ni ha en giltig E-postadress samt lämna information, med vilken vi kan kontrollera att E-postadressen verkligen tillhör abonnenten och att vederbörande är införstådd med att få Newsletter. Ytterligare data registreras inte resp. bara efter uttryckligt samtycke. Av juridiska skäl skickas ett bekräftningsmejl, som Double-Opt-In, till den E-postadress som angivits som motagaradress för Newsletter. Denna data används bara för tillställandet av Newsletters och vidarebefordras inte till tredje part. Rättslig grundval för registrering och bearbetning av datan är Art. 6 stycke 1 GDPR.

Vid tecknandet av abonnemanget sparar vi också den av Internet-Service-Provider (ISP) för den berörde personen tilldelade IP-adressen för det använda datorsystemet samt datum och tidpunkt för abonnemangets tecknande. Registreringen av denna data behövs för att kunna förhindra (eventuellt) framtida missbruk av abonnentens E-postadressen och används för vårt skydd. Köpskydd önskas kan samtycket för sparandet av data, E-postadresser samt dess användning för att tillställa Newsletters, återkallas. Detta kan exempelvis ske över länken ”Avprenumerera“/”Avanmälan- som finns i varje Newsletter. Alternativt kan man också, köpskydd önskas, avprenumerera genom att sända ett mejl till info@hymer.com. Verkan av den redan föregående databehandlingen förblir opåverkad. . Den data som lämnats för Newsletter-abonnemanget kommer att sparas till dess att abonnemanget upphör. Efter avprenumeration av Newsletters raderas abonnemanget.

Newsletter-Tracking

Vårt Newsletter innehåller så kallade Web beacons. En Web beacon är en miniatyrgrafik, som bäddats in i E-post, som skickas i HTML-format och som används för att kunna göra en Logfil-registrering och Logfil-analys. På så sätt kan en statistisk utvärdering göras om en Online-Marketing-kampanj varit framgångsrik eller inte. Utgående från inbäddade Web beacons kan vi se om och när ett mejl till en adressat öppnats och vilka länkar i E-posten som aktiverats.

Personuppgifter som registrerats och samlats in med Web beacons, vilka finns i Newsletter, sparas och utvärderas på grund av vårt berättigade intresse att optimera utskickandet av Newsletter och förbättra innehållet i kommande Newsletters. Rättslig grundval är Art. 6 stycke 1 GDPR.

8.8.Karriäravdelning/Online-reklam

På vår sida kan man använda karriärområdet och/eller med E-post skicka in platsansökningar. De personrelaterade uppgifterna ( kontaktdata, bilagor i form av ansökningar, meritförteckningar, betyg etc.) samlas in och bearbetas för anställningsprocessen. Bearbetningen av data kan också ske elektroniskt. Det är särskilt fallet när sökanden skickar in ansökan till den bearbetningsansvarige med E-post eller över ett webformulär på internetsidan Om vårt företag sluter ett anställningsavtal med en jobbsökande, sparas den angivna datan under enlighet med gällande lag. Om ansökan inte leder till något anställningsavtal kommer ansökan automatiskt att raderas sex månader efter att vederbörande fått besked om att ansökan avslagits, förutsatt att inget annat berättigat intresse motsäger detta. Ett berättigat intresse är exempelvis när bevisning är nödvändig i en domstolsprocess som drivs på grundval av Allgemeine Gleichbehandlingsgesetz (AGG). Rättslig grundval för insamling och bearbetning av data är Art. 6 stycke 1 GDPR.

Nya ansökningsmöjligheter

När anställningsansökningar skickas in online kan ni uttryckligen godkänna att vi kan sparar och använder datan. Efter samtycket kan vi därefter informera er om ny intressanta lediga tjänster.

9. Överföring av data

9.1.Intern överföring - Hymer GmbH & Co. KG

Vi förmedla er data internt till företagsförvaltningen, personalavdelningen, företagsrådet och löneutbetalningsstället för att uppfylla våra avtalsenliga eller i lag föreskrivna förpliktelser. En dataöverföring av personuppgifter sker bara köpskydd är nödvändigt och under beaktande av de därtill hörande dataskyddsföreskrifterna.

9.2.Koncernövergripande dataöverföring

Hymer GmbH & Co. KG är ett globalt verksamt företag, med säte i Tyskland. Uppgifterna som förmedlas till oss, sparas i Tyskland och används i den företagsinterna förvaltningen. När man utbyter data inom gruppen sker görs detta för avtalsuppfyllande eller som användarvillkor för våra websidor. Vidare kan det finnas skäl för att vidareförmedla data för intern administrativ användning. Om de personrelaterade datan behandlas utanför Europ görs detta under strikt iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR.

9.3.Överföring till tredje part

Vi sänder dina uppgifter till vissa tredje parter för att kunna tillhandahålla motsvarande applikationer och tjänster (så kallad "processor"), som tillhandahåller externa tjänster för oss. Till exempel nyhetsbrev tjänster, IT-leverantörer, eventbyråer, brev butiker, skattebyrån, etc. En överföring till tredje part kan möjligen. Ta plats på våra plikter för att möta (regering, banker, socialförsäkringsinstitutioner, etc.). Tredje parter behandlar endast uppgifterna enligt våra instruktioner och är förbjudna att använda dessa uppgifter för egna kommersiella ändamål, som inte överensstämmer med de överenskomna syftena.

Vi behöver lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta inom ramen för pågående rättsliga förfaranden, på grund av ett dekret lag eller enligt gällande lag (art. 6 mom. 1 lit. f DSGVO). Vi delar endast din personliga information med tredje part om:

 • Du är enligt artikel 6 para 1 p.1 lit. en DSGVO har uttryckligen medgivit detta,
 • Upplysningen enligt artikel 6 första stycket punkt 1 lit. f DSGVO är skyldig att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse att inte avslöja dina uppgifter,
 • i händelse av att upplysningen enligt artikel 6 första stycket punkt 1 är upplyst. c DSGVO är också en juridisk skyldighet
 • Detta är lagligt tillåtet och enligt artikel 6 para 1 punkt 1 lit. b DSGVO krävs för avveckling av avtalsförhållanden med dig.

Om de personrelaterade datan behandlas utanför Europ görs detta under strikt iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR.

9.4.Överföring till tredje land eller internationella organisationer

Vi förmedla er data till länder utanför EU resp. EWR (ett så kallat tredje land) på grund de ovan nämnda skälen (koncernintern överföring (Nr. 4.2) och överföring till tredje land (Nr. 4.3)). Överförandet sker bara inom ramen för våra avtalsenliga och lagliga förpliktelser eller efter ert direkta samtycke. Överförandet sker under iakttagande av samtlig gällande lagstiftning och då särskilt Art. 44 f. GDPR. Särskilt på grund av att den Europeiska kommission beslutat om adekvat skyddsnivå eller på grund av särskilda garantier (exempelvis som standard använda datasskyddsklausuler, etc.).

Era uppgifter förmedlas inte till tredje land eller någon internationell organisation.

10. Automatiserat beslutsfattande inklusive Profiling

Som ansvarsfullt företag avstår vi från automatiskt beslutsfattande eller profiling.

11.Hur länge sparad data sparas

Vi sparar er data så länge som är nödvändigt för våra serviceerbjudanden eller om det finns europeiska riktlinjer och förordningar eller lagar eller föreskrifter, som den bearbetningsansvarige är underkastad. I alla andra fall raderas personuppgifterna efter ändamålsenlig bearbetning, med undantag för sådan data, som vi av juridiska skäl måste spara. Exempelvis måste vi, enligt skatte- och handelsjuridiska bestämmelser om uppbevaringsfrister, spara olika slags dokument som avtal och räkningar för bestämda tidsperioder.

12.Teknisk säkerhet

Hymer GmbH & Co. KG använder tekniska och organisatoriska, för att skydda den av oss förvaltade datan, mot tillfällig eller avsiktliga manipulationer, eventuell förlust och förstöring, Säkerhetsåtgärderna förhindrar också att obehöriga får tillgång till datan. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen. Denna sida använder av säkerhetsskäl SSL-kryptering (Secure Socket Layer) tillsammans med den använda browserns högsta krypteringsnivå som skydd vid överförandet av förtroligt innehåll, som exempelvis förfrågningar, som sänds till operatören. För det mesta rör det sig om 256-Bit-kryptering. Om er browser inte har någon 256-Bit-kryptering, används istället 128-Bit v3 teknologin. Om en enstaka sida på vårt internet överförs i krypterad form ser man att browserns adressrad ändrats från "http://" till https://, Vidare framgår det av låssymbolen i browserraden.

När SSL-krypteringen är aktiverat kan den av er förmedlade datan inte läsas av tredje part.

Vi hänvisar till att dataöverförande i Internet (exempelvis vid Epostkommunikation) kan vara behäftad med säkerhetsluckor. Vi kan inte heller garantera ett komplett skydd mot att tredje part (utomstående) tar del av och läser datan.

13.Rättsliga grundvalar för bearbetningen

Art. 6 I lit. a GDPR är den rättsliga grundvalen för vårt företags databearbetning, för vilken vi tidigare fått ett samtycke.

När det är nödvändig att bearbeta personuppgifter för avtalspartner och/eller den berörde personen för att genomföra ett avtal, som exempelvis är fallet vid den nödvändiga bearbetningen för en varuleverans eller tillhandahållandet av andra tjänster eller motprestationer, baseras bearbetningen på Art. 6 I lit. b GDPR. Samma gäller för sådana betalningsprocesser som behövs för avtalets genomförande, exempelvis produktförfrågningar produkter eller tjänster.

När vårt företag underligger en juridisk förpliktelse, med vilken bearbetningen av personuppgifter är nödvändig, exempelvis skattepåtaganden, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan det vara av stor betydelse för den berörde personen eller en annan naturlig person att behandlingen av den personrelaterade datan skyddas. Det är exempelvis fallet när en besökare i vårt företag skadas och man måste uppge den skadades namn, ålder, försäkringskassa eller annan livsviktig information till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Detta är i enlighet med Art. 6 I lit. d GDPR.

Slutligen kan bearbetningen baseras på Art. 6 I lit. f GDPR. På denna rättsliga grundval baseras bearbetning, som inte omfattats av de tidigare nämnda lagrummen, köpskydd är nödvändigt för vårt företag eller tredje part och vi har ett berättigat intresse därför, om inte den berörde personen intressen överväger. Dataprocessandet av personuppgifter regleras i Artikel 6 I lit. f GDPR . Det sker när det ligger i vårt berättigade intresse att genomförandet affärsverkstransaktioner sker till förmån för alla våra anställda och kunder.

I lag fastlagda eller avtalsenliga föreskrifter för tillhandahållandet av personuppgifter; Förutsättningar för avtalsslutande; den berörde personen skyldighet att tillhandahålla personuppgifter; möjliga följder köpskydd inte sker

Tillhandahållandet av personuppgifter är delvis i lag fastlagd (exempelvis skattebestämmelser) . Det kan också framgå av ingångna avtal (exempelvis uppgifter om avtalsparten). Den berörde personen är exempelvis skyldig att till oss tillhandahålla personuppgifter, när vårt företag sluter ett avtal med denne. Om så inte sker kommer inget avtal till stånd. Innan personuppgifterna skickas måste den berörde vända sig till oss. Vår personal kommer därefter att individuellt informera den berörde om att tillhanda hållandet av personuppgifter är föreskrivet i lag eller avtal och är nödvändigt för ett avtalsslut, och vilka följder detta har om så inte sker.

14.Anteckning för minderåriga

Detta online-erbjudande är inte avsett för barn under 18 år. Personer under 18 år får inte lämna personuppgifter till Hymer GmbH & Co. KG utan samtycke från deras juridiska vårdnadshavare.

15.De berördas rättigheter

Ni har rätt att få reda på vilken data som sparats av oss, hur länge datan sparats, syftet därmed och de rättsliga grundvalarna samt mottagarna av överföringarna. Felaktiga data kan korrigeras, otillåten eller inte längre nödvändiga data raderas. Vidare har den berörde en invändningsrätt, en rätt gällande inskränkning av den behandlande datan samt rätten att överföra data.

Denna information tas fram efter den berördes ansökan och det kostar inget.

Ni kan också skicka en besvärsskrivelse direkt till en tillsynsmyndighet.

16.Återkallande av samtycket för databearbetning

En del av databearbetningen kan bara ske efter att vederbörandes uttryckliga gett sitt samtycke. Det avgivna samtycket kan återkallas. Det räcker med ett formlöst mejl till datenschutz@hymer.com. Rättsverkan av den utförda databearbetningen förblir oberört av återkallandet.

17.Ansvarigt kontaktställe och kontaktuppgifter för den externe ombudsmannen

Ansvarigt kontaktställe:

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstr. 19
88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 999 0
E-Post: datenschutz@hymer.com

Kontaktdata för den externa ombudsmannen:

Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7544 904 96 91
E-Post: fischerkeller@ddsk.de

Cookiedeklaration

Boka provkörning
Sök återförsäljare
Konfigurator
Nyhetsbrev