Resa på vintern med husbilen: tips + checklista

Semester i isande kyla, snö och frost är framför allt trevligt när du njuter av ett varmt semesterboende. För vintercampare finns då inget bättre än den trivsamma känslan i det egna campingfordonet. I det här inlägget kring vintercamping ger HYMER värdefulla tips och en utförlig checklista för alla som vill resa med husbilen på vintern.

Checklista – så förbereder du dig på vintercamping i husbilen

I den här checklistan hittar du allt, från förberedelse till extra tillbehör för iskalla dagar, som ger den perfekta upplevelsen med vintercamping.

En vinterbonad husbil är alltid i framkant

Den som reser med husbilen i låga temperaturer är glad över mer plats inuti. För vinterresor är det alltså bättre att välja ett större boende. Då finns tillräckligt med plats för varma kläder, vinterstövlar och allt som inte behöver vara med på resan på sommaren.

Vinterbonade husbilsmodeller är betydligt bekvämare när det är snö och is. Det ligger nära till hands, för ett fordon som står emot vinterförhållanden bättre är en behagligare plats för ägarna. Den valda modellens

utrustning med
uppvärmning,
optimerad isolering
och uppvärmda färsk- och avloppsvattentankar

ger färre bekymmer redan innan semestern och sparar tid på resan. Bra att veta är att varje HYMER-husbil du köper är en vinterbonad husbil. Våra experter är medvetna om att många människor vill åka med husbilen på vintern och konstruerar därför också alla husbilar med tanke på det här speciella önskemålet.

Inte heller den som har en liten, kompakt camper van från HYMER behöver avstå från att resa på vintern. Tack vare genomtänkta förvaringsmöjligheter finns det plats för överraskande mycket utrustning. Den som packar smart och skickligt kommer att få plats med allt för en lyckad vintersemester också i en camper van. Och med rätt specialutrustning och passande tillbehör är din HYMER camper van den perfekta följeslagaren också på vintern.

Viktigt att börja med: frostvakten

En betydelsefull komponent i husbilen på vintern är den så kallade frostvakten eller FrostControl som är installerad som standard tillsammans med Truma-Combi-värmepannan. Det rör sig om en säkerhetsventil som är till för att skydda varmvattenbehållaren vid kombiuppvärmningar. Frostvakten är låst som normal status. Men om det blir för kallt öppnas ventilen och varmvattenberedaren går tom. Detta sker för att förhindra skador på ledningarna och varmvattenberedaren genom fruset vatten. På grund av kapilläreffekten kan det i enstaka fall hända att förutom varmvattenberedaren även färskvattentanken töms.

Frostvakten löser dock inte ut först när den registrerar temperaturer på eller under fryspunkten utan redan innan vid ungefär tre grader Celsius. Detta på grund av det faktum att varmvattenberedaren ska tömmas vid en tidpunkt då utloppet ännu inte har frusit.

Efter att ventilen har öppnats, kan den stängas igen först vid ca 6° C grader Celsius. Därför är det viktigt att alltid hålla fordonet så varmt att frostvakten inte löser ut utan att man vill det.

För fordon som inte har någon frostvaktsfunktion, bör vattnet tömmas ut automatiskt vid låga utomhustemperaturer och ouppvärmt fordon för att undvika skador på utrustningen.

El, gasol och vatten på vintern

När man vintercampar i husbilen är det ofta mörkare och kallare än under sommarmånaderna. Därför bör resenärer se till att alltid ha en god försörjning av el, gasol och vatten.

Strömförsörjning när man campar på vintern

Det lönar sig att kasta en extra blick på batterierna när det är låga temperaturer. De är något känsligare för urladdning och har lägre prestanda i kallt väder. Eftersom det ofta behövs mer ström när man vintercampar i husbilen rekommenderas inte att enbart satsa på batteri. Det är mycket bättre att så ofta det går använda sig av det elnät som campingplatser tillhandahåller.

Se upp! Dra elkablar så att de inte kan frysa fast på marken eller på andra föremål. Det är också viktigt att inte lägga kablar i områden där de kan skadas av snöplogar eller spridarmaskiner. Principiellt måste man se till att endast använda lämpade elkablar med hithörande ledningsarea och maximalt tillåtet längd.

Den som vill använda solpaneler på husbilen på vintern, måste se till att de är is- och snöfria. Du kan dessutom inte räkna med samma prestanda som på sommarsemestern. Som regel sjunker panelernas produktivitet, vilket återigen gör att beslutet att ansluta till elnätet absolut rekommenderas.

Bra gasolförsörjning när du vintercampar i husbilen

Det behövs också betydligt mer gasol på vintern. Det beror på att du måste värma upp husbilen på vintern och knappt kan lägga in några uppvärmningspauser i kalla trakter. En gasolflaska på 11 kg räcker enligt experter mellan tre och fyra dagar innan man måste byta ut den mot en full. Du måste därför räkna med att fylla på eller byta gasolflaskor på resmålet.

När det handlar om försörjning med gasol är det dessutom mycket viktigt att tänka på rätt blandningsförhållanden. Butangas är inte längre gasformig vid temperaturer från noll grader Celsius, det är däremot propan. Därför är en hög andel propan oumbärligt om resan går till kalla trakter.

För att ta reda på om eller när du behöver en ny gasolflaska, lönar det sig att investera i speciell nivåangivelseutrustning. Denna mäter status quo inuti en gasolflaska exempelvis med ultraljud.

Ett annat vettigt tillbehör i husbilen är ett automatiskt omkopplingssystem för gasolflaskor med krocksensor och defroster. Ett sådant system har många fördelar.

Tips för gasolförsörjning på resor

I EU eller Europa finns inga enhetliga gasolflaskor eller anslutningar. Beroende på land kan flaskformar och -storlek resp. anslutningsventilen skilja sig åt. Gör dig därför förtrodd med temat gasolförsörjning i ditt resland redan innan resan påbörjas. Att ta med speciella adaptersatser rekommenderas alltid. Med dessa kan man använda gasolflaskor med andra anslutningar i det egna systemet eller fylla på den egna gasolflaskan i utlandet.

Extra tips: Om möjligheten finns, rekommenderas att använda en befintlig extern gasledning på campingplatser. Det bästa är att informera sig i förväg direkt på campingplatsen.

 

Fördelar med ett omkopplingssystem för gasolflaskor med krocksensor och defroster

 • Gasolsystemet kan användas också vid körning och spärrventilerna måste inte stängas.

 • Systemet detekterar automatiskt när en gasolflaska är tom och ställer då automatiskt om till den andra flaskan. Man kan då exempelvis slippa gå ut på natten för att byta gasolflaska.

 • Genom (tillvalet) defroster för systemet förhindras att tryckregulatorn fryser och en pålitlig gasolförsörjning säkerställs också vid låga temperaturer.

Tips för vattenförsörjningen på vintern

En av de viktigaste punkterna kring försörjning med vatten på vintern, nämligen rätt hantering av frostvakten, har du redan tagit del av i texten längre upp. Utöver detta är det av betydelse att se till att hålla alla rörledningar och tankar isfria. Har man isolerade och uppvärmda tankar är det ändå inget problem. Med speciella värmemattor och -band kan man åstadkomma det bra också för andra fordon.

För mer komfort: Om din husbil inte skulle ha någon isolerad och uppvärmd avloppsvattentank, öppna utloppet när du står på ställplatsen och sätt en hink under. Gråvattnet kan då rinna ut direkt och avfallshanteras fackmässigt.

Däck och snökedjor:
För rätt grepp på is och snö

Den som kör en husbil på vintern måste alltid tänka på att ha rätt däck. Det kan ju bli mycket halt på vägarna vid låga temperaturer. Vinterdäck är framför allt till för passagerarnas personliga säkerhet och skyddar också andra trafikanter.

Hit kommer även att det i vissa länder (t.ex. Finland, Norge, Sverige och Tjeckien resp. Österrike för fordon över 3,5 t) är plikt att sätta på vinterdäck under vissa tidsintervaller eller som i Tyskland och Österrike (vid fordon upp till 3,5 t) att det är obligatoriskt om vinterväglag råder. Överträdelser beivras med höga böter och straff. Om du utrustar husbilen med vinterdäck förebygger alltså detta en rad otrevligheter och risker.

I vissa regioner ska man inte bara tänka på rätt däck. Vid extra halt väglag kan vinterdäck och snökedjor tillsammans säkra husbilen. Även om användningen av snökedjor som regel inte föreskrivs heltäckande i lagen, kan det vara föreskrivet att sätta på snökedjor i enskilda regioner eller när man kör vissa vägavsnitt och det skadar inte att ta med dem i vinterbagaget. Delvis är det även plikt att ta med snökedjor. Exempelvis i Sydtyrolen och Norge – och det oberoende av husbilens vikt.

Tips: Informera dig innan resan påbörjas om de gällande föreskrifterna på din resrutt och på måldestinationen och ta reda på vilka trafikmärken som i förekommande fall informerar om de aktuella föreskrifterna.

Ventilation och uppvärmning:
Så här blir det rätt

Oavsett hur mysigt varmt det är i husbilen när man vintercampar är och förblir rätt ventilation en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga att fukt samlas och mögel. Öppna då minst två gånger om dagen

 • fönstren,
 • takluckan
 •  och dörrarna

så mycket det går. Det blir då korsdrag och luften invändigt byts ut effektivt. Den kalla luften som strömmar in i husbilen kan då ta upp mer fuktighet igen och rumsklimatet förblir behagligt. 

Tips mot fuktighet: om snöbyxorna, jackan och stövlarna skulle vara fuktiga efter en lång dag i snön, är det bättre att inte torka dem inuti husbilen. Det är bättre att använda särskilda torkrum på campingplatsen. Som alternativ kan kläderna hängas upp i förtältet. Om man någon gång ändå skulle behöva torka vinterkläderna i fordonet, rekommenderas att hänga upp dem i duschen på en stång som finns särskilt för detta.

Uppvärmning på rätt sätt

För behaglig värme i husbilen finns så klart värmepannan. Se till att värmen kan fördelas så jämnt som möjligt inuti och lägg inte klädesplagg eller tidningar på utsläppen. Gasolflaskan bör också alltid vara välfylld. För bekväm användning av värmepannan är det dessutom viktigt att

 • öppningarna för att suga in luft är fria från is och snö,
 • och att värmebryggor (t.ex. på framrutan) stängs.

Se upp! Tvångsventilationen på husbilen får aldrig stängas eftersom den fungerar som skydd mot kolmonoxidförgiftningar.

För ännu mer mysig värme i husbilen rekommenderas att bygga en vall av snö kring husbilen så att inga kalla luftströmmar kan gå under golvet. Dessa har nämligen förmågan att märkbart kyla ner invändigt.

Användbara vintertillbehör

En semester i husbilen, med snön som yr utanför fönstret och en varm kopp te, kan höra till de mest romantiska vinterupplevelserna. Men man ska inte glömma att vintern också bär med sig ett antal speciella utmaningar. Därför är det bra att komplettera den egna packlistan med användbara hjälpmedel som

 • isskrapa, 
 • ficklampa
 • och snöskyffel.

Andra vettiga hjälpmedel, som kan vara användbara på vintern och som vi rekommenderar att du tar med är

 • en passande startkabel,
 • arbetshandskar för låga temperaturer,
 • en avisningssprej för lås
 • samt kvast och skyffel

Se upp! Om du kör på vintern när det snöar kan man emellanåt behöva ta bort snölasten från husbilen. Agera i tid, för ju mer snö som ligger på taket och ju kompaktare den blir, desto svårare blir det att få bort den.

 • Vinter-värme-bonus

  I sängen blir det desto trevligare om du lägger värmedynan från HYMER under spännlakanet och förvärmer innan du går och lägger dig. Mot kalla fötter i husbilen kan det hjälpa att använda en golvvärmefolie eller en värmematta.
1 / 1

Teknikcheck innan resan

Om du kommer att köra med husbilen på vintern, kasta en blick på belysningen i tid. Den bör fungera utan kompromisser. Dessutom rekommenderas att ansluta fordonet till landström innan resan för att ladda upp bodels- och startbatteriet helt.

Vid en teknikcheck innan resan bör du också kontrollera om

 • värmepannan,
 • varmvattenberedaren,
 • vattenpumpen,
 • kylskåpet
 • och annan utrustning

är funktionsdugliga. Till sist kontrollerar du också nivåerna för

 • frostskydd för motor och spolarvätska,
 • olja
 • och bromsvätska

och tar även hand om eventuell påfyllning.

Absolut nödvändigt! Din husbil ska självklart också på vintern ha giltig kontrollbesiktning och – om det behövs – ha kontrollmärke från gasolprovning.

 

Vart går resan?
Våra tips för vintercamping efter region

Till populära destinationer för vintercamping i husbil hör inte bara Tysklands semesterregioner. Som våra resereportage visar, lönar sig också en blick på vackra regioner i Norge, Österrike, på Island och i Dolomiterna.

Oavsett vilken destination som har valts, se till att uppfylla alla regleringar och ramvillkor på semesterorten. När det gäller

 • tillgänglighet för campingplatser,
 • däckutrustning,
 • belysning och att ha med reservlampor,
 • sätta upp varningsskyltar,
 • ta med varselvästar
 • och även att köra på vägar

finns det annars eventuellt otrevliga överraskningar beroende på region och land.

Tips om förberedelse: Informera dig redan inom ramen av planeringen i tid vad man måste tänka på när det gäller resrutten och måldestinationen.

Ställplatser på vintern

Du vill köra med husbilen på vintern och övernatta på de trevligaste platserna? I det här fallet är det ett absolut måste att börja leta ställplats i tid. Detta framför allt eftersom inte alla camping- eller husbilsställplatser har öppet på vintern och de som är kvar snabbt är fullbokade. Särskilt kring helgdagar och vid årsskiftet blir campingplatser upptagna på nolltid.

Tänk i förhand på att aldrig ställa fordonet under träd med mycket snö på. Här kan is och snö lossa och skada taket, takluckor eller andra takpåbyggnader.

Säkerhetstips:

På resor är det viktigt att husbilen står på en säker och jämn yta. Under husbilen bör det inte finnas stora mängder snö eller is eftersom om det eventuellt töar skulle ge stor instabilitet och kunna leda till att fordonet sjunker ner.

 

Skötsel för kalla dagar

Vintervädret kan kräva mycket av fordonet. Därför är det viktigt at du inte slarvar med de nödvändiga skötselåtgärderna och gör husbilen redo för vintern för att förbereda den optimalt på kalla dagar. Gummitätningarna på fönstren och dörrarna mår bra av lite omvårdnad med en lämplig sprej som gör att smidigheten bibehålls. Upprepa det här steget beroende på vistelsens längd också vid behov när du reser med husbilen på vintern.

Förutom gängse husbilsrengöring och skötsel och som förberedelse för den kalla årstiden är en undergolvsrengöring och -försegling gjort av proffs ett vettigt komplement. Det är bra för hållbarheten på karosseriramen, hjulhusen och fordonets golv. Underhåll stödben och sköt dem optimalt enligt tillverkarens uppgifter.

Tips: Titta även på torkarbladens gummin vid checken. Här bör gummit ligga an tätt mot rutan, torka bort vätska säkert från rutan och inte ha några sprickor. Om du är osäker är det bättre att byta torkargummin.

Körsätt: säkert på väg

Det är extra krävande att köra på hala vägar och när snön yr. Att resa på vintern med husbilen betyder att man verkligen måste köra försiktigt. Se alltid till att

 • du håller de gällande hastighetsbegränsningarna.
 • lägger in tillräckligt med raster på längre körningar.
 • tar hänsyn till längre bromssträckor genom väta, is och snö.
 • alla strålkastare, blinkers och positionsljus är funktionsdugliga och fria från snö och smuts.
 • tar bort snö och is från taket innan du börjar köra.
 • anpassar hastigheten vid dålig sikt (tumregel: kör under 50 km/h vid sikt under 50 meter).
 • är extra försiktig på broar, i norrlägen och genom skogar eftersom du skulle kunna överraskas av frost och blankis här.

Innan en körning rekommenderas dessutom att titta på väderprognosen och kontrollera om det uppkommer eventuella anpassningar av resrutten. Vid kraftig storm eller varningar kan det vara vettigare att skjuta upp körningen en dag eller att avbryta.

Extra säkerhet:

Tjocka vinterjackor under säkerhetsbältet utgör en risk. Vid en krock ger de ett för stort avstånd mellan kroppen och bältet. Detta begränsar skyddsfunktionen avsevärt. Dessutom är det svårt att röra sig fritt i en tjock jacka. Detta kan vara kritiskt framför allt i situationer då det är nödvändigt att reagera snabbt. Sätt dig därför hellre i bekväma kläder utan tjocka jackor vid ratten.

Resultat: Resa på vintern med husbilen?
Ett riktigt nöje med rätt förberedelse!

Vintern är en utmanande årstid och kring semester i husbil finns det mer att göra och tänka på än under de varma månaderna. Men det lönar sig ändå att ge sig ut på upptäcktsfärd i snö och is och uppleva hur trivsam en vinterbonad HYMER-modell kan bli.

Tänker du på allt som du behöver innan semestern och följer våra tips så är du mer än bara redo för din (första) vintercamping med husbil! I vår guide ”Så gör du husbilen riktigt redo för vintern“ hittar du alla viktiga tips som man måste tänka på du sedan kommer hem säkert från vinterresan.

Fler erbjudanden och mer information

Få inspiration

Vi tillverkar fordon som är genomtänkta in i minsta detalj. Maximal resekomfort gör oförglömliga upplevelser möjliga. Låt dig inspireras av våra reseskildringar.

HYMER husbilar och fritidsfordon

Vilken husbil kommer att göra dina resor till en oförglömlig upplevelse? Vår köprådgivning hjälper dig att välja rätt

Din lokala partner

Övertyga dig om förstklassig kvalitet ”Made in Germany“. Känn kvalitetsutförandet. Ligg, sitt, provkör. Vi har över 300 återförsäljare som alltid finns nära oavsett vart du befinner dig för tillfället.
Boka provkörning
Sök återförsäljare
Konfigurator
Nyhetsbrev